Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 5 od 7  
Back povratak na rezultate
Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici
2016, br. 36, str. 53-63
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 05/10/2018
Creative Commons License 4.0
Stepen razdvajanja klastera opština AP Vojvodine na osnovu izabranih indikatora poslovanja MSP u agrobiznisu
Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet

e-adresa: blazenka@agrif.bg.ac.rs, maletic@agrif.bg.ac.rs, tamara@agrif.bg.ac.rs

Projekat

Razvoj i primena novih i tradicionalnih tehnologija u proizvodnji konkurentnih prehrambenih proizvoda sa dodatom vrednošću za evropsko i svetsko tržište - Stvorimo bogatstvo iz bogatstva Srbije (MPNTR - 46001)
Ruralno tržište rada i ruralna ekonomija Srbije - diverzifikacija dohotka i smanjenje siromaštva (MPNTR - 179028)

Sažetak

Rad predstavlja nastavak istraživanja koje smo ranije sproveli i utvrdili nivo razvijenosti malog i srednjeg preduzetništva u oblasti agrobiznisa u Republici Srbiji. Prvobitni rezultati pokazuju da je AP Vojvodina deo Srbije s najrazvijenijim malim i srednjim preduzetništvom u oblasti agrobiznisa. Prethodna istraživanja su nastavljena kako bi se utvrdilo kakva je unutarregionalna razvijenost ovog sektora u AP Vojvodini, te je klaster analizom izvršeno grupisanje opština AP Vojvodine prema nivou razvijenosti MSP u agrobiznisu. Primenom klaster analize, opštine u Vojvodini svrstane su u pet klastera (grupa), a dve opštine su ostale van klastera. Cilj ovog rada jeste da se na osnovu koeficijenta moći razdvajanja (koeficijenta separabilnosti) utvrdi u kojoj meri svaki od posmatranih pokazatelja poslovanja, a i svi zajedno, doprinose razdvajanju posmatranih grupa opština Vojvodine u izdvojene klastere. Utvrđene vrednosti koeficijenata separabilnosti ukazuju na veoma dobru razdvojenost klastera u AP Vojvodini, koja je posledica kako adekvatnog izbora pokazatelja poslovanja, tako i adekvatne podele skupa opština Vojvodine na klastere.

Ključne reči