Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 7 od 7  
Back povratak na rezultate
Teme
2014, vol. 38, br. 4, str. 1445-1456
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 09/07/2015
Regionalni aspekt razvoja MSP agrobiznisa u Srbiji - šansa za smanjenje nezaposlenosti
Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Odsek/institut za agroekonomiju

e-adresa: maletic@agrif.bg.ac.rs

Projekat

Ruralno tržište rada i ruralna ekonomija Srbije - diverzifikacija dohotka i smanjenje siromaštva (MPNTR - 179028)
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III 46091

Sažetak

Promene političkog i ekonomskog koncepta koje su započete osamdesetih godina prošlog veka i traju do današnjeg dana bitno su promenile strategiju razvoja agrobiznisa. Sa koncepta razvoja agroindustrijskog kompleksa usmerenog ka podruštvljavanju poljoprivrede i stvaranju korporativnih velikih poslovnih sistema, prešlo se na sasvim suprotni koncept, odnosno privatizaciju i razvoj malih i srednjih preduzeća. Nivo razvijenosti malog i srednjeg preduzetništva u poljoprivredi Republike Srbije je daleko ispod mogućeg i zadovoljavajućeg. Veliku šansu za mala i srednja preduzeća, a samim tim i za razvoj agrobiznisa, predstavlja nedovoljno iskorišćeni ekonomski potencijal koji poseduje poljoprivreda. Rangiranje okruga prema stepenu ispoljenosti ispitivanih pokazatelja omogućiće formiranje srodnih grupa, te definisanje sličnosti ili razlike posmatranih regiona. Klaster analiza je metod koji će utvrditi kako se grupišu okruzi u Republici Srbiji prema nivou razvijenosti malih i srednjih preduzeća iz oblasti agrobiznisa i tako dobiti uvid u trenutno stanje regionalne razvijenosti ovog sektora, te mogućnosti razvoja najnerazvijenijih područja u Srbiji. Analizom grupisanja izdvojeno je pet homogenih grupa okruga, pri čemu svaki klaster ima specifičnosti u pogledu izraženosti pojedinih od posmatranih indikatora.

Ključne reči