Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 6 od 6  
Back povratak na rezultate
Ekonomija: teorija i praksa
2018, vol. 11, br. 4, str. 69-82
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 22/02/2019
doi: 10.5937/etp1804069C
Creative Commons License 4.0
Efekti primene savremenih metoda obračuna u malim i srednjim preduzećima
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment - FIMEK

e-adresa: cmiros@gmail.com, moamer@terakop.ba, milan@mbs.edu

Sažetak

Kompleksne i dinamične promene u okruženju generisale su i promene u preduzeću, što je impliciralo promene u strukturi troškova proizvodnje i načinu održanja konkuretnosti. U cilju preciznije identifikacije troškova dolazi do ubrzanog razvoja metoda upravljanja troškovima u funkciji poboljšanja konkuretnosti. Rad je baziran na analizi literature i prakse upravljanja troškovnom efikasnošću malih i srednjih preduzeća (u daljem tesktu: MSP) u cilju afirmacije informacionog spektra savremenih metoda upravljanja troškovima. Zbog geneze promena u današnjoj ekonomiji preduzeća, neophodno je na adekvatan i suptilan način upravljati troškovima, što podrazumeva primenu savremenih metoda. Spoznajom efekata snaga i slabosti savremenih metoda na što racionalniji i pouzdaniji način dolazi relevatnih i preciznih informacija o troškovima. Savremeno upravljanje troškovima ne zapostavlja u potpunosti tradicionalne metode, već afirmiše potrebu efikasnog izbora i kombinacije savremenih metoda upravljanja. Cilj rada je skrenuti pažnju na savremeni koncept upravljanju troškovima u MSP, te istaći domete informacionog spektra ključnih metoda upravljanja troškovima i koncept njihove optimalne kombinacije u cilju unapređenja konkurentske sposobnosti MSP.

Ključne reči

Reference

Agrawal, S.P., Mehra, S., Siegel, P.H. (1998) Cost management system: an operational overview. Managerial Finance, 24 (1): 60-78
Drljača, M. (2003) Metode upravljanja troškovima. Elektrika, Zagreb, br. 4. Stilloeks
Fleisher, C.S., Bensoussan, B.E. (2015) Business and competitive analysis: Effective application of new and classic methods. FT Press
Fleisher, S.C., Bensoussan, E.B. (2000) A FAROUT way to manage CI analysis. Competitive Intelligence Magazine, 3 (2): 37-40
Gosselin, M. (2011) Contextual factors affecting the deployment of innovative performance measurement systems. Journal of Applied Accounting Research, 12(3): 260-277
Hansen, S.C. (2011) A Theoretical Analysis of the Impact of Adopting Rolling Budgets, Activity-Based Budgeting and Beyond Budgeting. European Accounting Review, 20(2): 289-319
Kaplan, R.S., Anderson, S.R. (2007) The evolution od time-driven activity-based costing: Introduction. u: Time-Driven Activity Based Costing, Boston: HBSP
Malešević, Đ., Čavlin, M. (2010) Savremeni pristup i metode analize poslovne konkurentnosti kompanija. u: Zbornik radova -14. kongres, SRRRS, Teslić
Mikić, M. (2009) Upravljanje troškovima u malim i srednjim preduzećima. Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 7 (1): 161-176
Vladisavljević, V., Vukasović, B. (2017) Savremeni sistemi obračuna troškova. Oditor - časopis za Menadžment, finansije i pravo, vol. 3, br. 3, str. 133-151