Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 2 od 25  
Back povratak na rezultate
Vojnosanitetski pregled
2010, vol. 67, br. 5, str. 397-402
jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
objavljeno: 08/06/2010
doi: 10.2298/VSP1005397G
Ispitivanje finansijskih tokova u zdravstvenom sistemu Republike Srbije u periodu od 2003. do 2006. godine
aInstitut za zaštitu zdravlja Srbije 'dr Milan Jovanović-Batut', Beograd
bUniverzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet
cKomora zdravstvenih ustanova Srbije, Beograd

e-adresa: mimagajic@batut.org.rs

Sažetak

Uvod/Cilj. Glavni cilj zdravstvene politike svake zemlje jeste postizanje finansijske održivosti samog zdravstvenog sistema, kao i obezbeđenje veće dostupnosti zdravstvenim uslugama celom stanovništvu. U ostvarivanju ovog cilja zemlje Evropske unije ustanovile su i u svoje zdravstvene sisteme implementirale Nacionalne zdravstvene račune (NZR). Kao alatka za menadžment u zdravstvu na osnovu dokaza, NZR pruža podatke o finansijskim tokovima u zdravstvu na nacionalnom nivou i omogućuje međunarodno poređenje. Cilj ovog rada bio je da se pomoću NZR ispitaju finansijski tokovi u zdravstvenom sistemu Republike Srbije, utvrdi obrazac zdravstvene potrošnje i odrede zdravstveni indikatori koji će omogućiti poređenje zdravstvenog sistema Srbije sa sistemima drugih zemalja. Metode. Izvršena je retrospektivna analiza zdravstvenih i finansijskih statističkih podataka iz završnih izveštaja relevantnih državnih institucija u periodu od 2003. do 2006. godine. Mnogostruki izvori podataka o zdravstvenoj potrošnji analizirani su po metodologiji NZR i uputstvu Organisation for Economic, Cooperation and Development (OECD) 'System of Health Accounts (SHA)' Version 1.0. Rezultati. Ukupna izdvajanja za zdravstvo činila su 8,6% bruto domaćeg proizvoda (BDP) u 2003. godini, 8,3% BDP u 2004, 8,7% BDP u 2005. i 9% BDP u 2006. godini. Republički zavod za zdravstveno osiguranje (RZZO) bio je predominantni finansijer u javnom sektoru finansijera u zdravstvu sa 93% učešća u 2006. godini. Najveći deo finansijskih sredstava usmeravan je u bolnice i za usluge lečenja. Izdvajanje po glavi stanovnika u 2006. godini u Srbiji bilo je 356 dolara. Od ukupnih sopstvenih sredstava, stanovništvo Srbije finansiralo je državne ustanove sa 21,28%, što iznosi 7,3% od ukupnih rashoda za zdravstvo, a privatne sa 78,72%, što iznosi 27% od ukupnih rashoda za zdravstvo. Srbija je 2006. godine imala slična izdvajanja BDP sa prosekom Evropske unije, a od zemalja u regionu manje je izdvajala od Bosne i Hercegovine. Međutim, ova izdvajanja u apsolutnom iznosu predstavljaju mala sredstva, što je posledica relativno niskog nivoa BDP Srbije. Zaključak. Uspostavom NZR utvrđen je obrazac zdravstvene potrošnje u Republici Srbiji i omogućeno je poređenje njenog zdravstvenog sistema sa sistemima drugih zemalja. U periodu 2003-2006. godina uočena je sličnost između Srbije i zemalja Evropske unije u visini prosečnih izdvajanja za zdravstvenu zaštitu, iskazana kao procenat od BDP, kao i u odnosu finansijera u zdravstvenom sistemu. Međutim, utvrđen je veliki disparitet u kupovnoj moći zdravstvenih usluga između stanovništva Srbije i stanovništva ostalih evropskih zemalja.

Ključne reči

Reference

*** (2005) Financial reportof RZZO for the years 2003, 2004 and 2005. Belgrade: Republic Institute for Health Insurance, www.rzzo.gov.rs/index.php
*** (2004) Bulletion on financial activity data of heath care institutions in Serbia for the years 2003, and 2005. Belgrade: Chamber of Health Care Institutions, Available from: www.minzdravlja.info
*** (2003) Guide to producing national health accounts: With special applications for low-income and middle-income countries. Geneva: WHO, World Bank and USAID
*** (2005) System of health accounts. Belgrade: Ministry of Health of the Republic of Serbia an the Institute for Statistics, www.zdravlje.gov.rs/
*** (2009) Drugs in Serbia: output and the consumption in a period 2004- 2005. Belgrade: Drugs and Medical Aid Agency, www.pharmacy.bg.ac.rs/dokumenti
*** (2005) Health Statistics Annual of the Republic of Serbia, Belgrade 2003-2005. Belgrade: Institute for Public Health of Serbia 'dr Milan Jovanović-Batut', www.minzdravlja.info
Bruckner, G. (2007) Final report. 2006: Cited according to Schneider M. 2007. p. 10. ec.europa.eu/health/ph_information/dissemination/
Dukes, M.N.G. (1993) Drug Utilization Studies methods and uses. Copenhagen: World Health Organization, Regional Office for Europe, no.45
Gajić-Stevanović, M. (2009) Nacionalni zdravstveni računi u transformaciji zdravstvenog menadžmenta u Srbiji. Kragujevac, dissertation
Hogerzeil, H.V. (1995) Promoting rational prescribing: An international perspective. British Journal of Clinical Pharmacy, 39: 1- 6
International Society for Pharmacoepidemiology (2007) www.pharmacoepi.org
Mosseveld, C. (2003) International comparison of health care expenditure. Geneva: World Health Organization, content.healthaffairs.org/cgi/content/full
OECD (2000) A system of health accounts: Version 1.0. Paris, p 13
PHRplus Resource Center (2003) Understanding national health accounts: The methodology and. Implementation process. Bethesda, Primer for Policymakers, p. 1
Ronning, M. (2003) Problems in collecting comparable national drug use data in Europe: The example of antibacterials. Berlin: Springer-Verlag
Ross-Degnan, D., Laing, R., Quick, J., Ali, H.M., Ofori-Adjei, D., Salako, L., Santoso, B. (1992) A strategy for promoting improved pharmaceutical use: the International Network for Rational Use of Drugs. Social science & medicine, 35(11): 1329-41
World Health Organization (1985) The rational use of drugs. u: Report of Conference of Experts, 25-29 November, Geneve
World Health Organization (2002) Policy perspectives on medicines: Promoting rational use of medicines: core components 2002. Geneva, www.scielosp.org
World Health Organization (2007) NHA ratios and per capita levels. Geneva, www.medhumanities.org/files/JPN.pdf
World Health Organization (2010) European health for all database (HFA-DB). Copenhagen, www.swpho.nhs.uk/resource/item.aspx