Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 5 od 25  
Back povratak na rezultate
Bezbednost, Beograd
2010, vol. 52, br. 1, str. 9-40
jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
objavljeno: 02/11/2010
Unapređenje bezbednosti saobraćaja na putevima gradova i opština prema novom zakonu o bezbednosti saobraćaja
aPolicijska akademija, Beograd
bUniverzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

Sažetak

Novi Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima (ZoBS) donosi značajne novine u domenu mogućnosti za unapređenje bezbednosti saobraćaja, kako na nivou države, tako i na nivou jedinica lokalne samouprave, opština i gradova. Opštinama i gradovima su opredeljena novčana sredstva naplaćena od kazni u saobraćaju, koja su namenjena isključivo za unapređenje bezbednosti saobraćaja, i predodređena obaveza da se ona mogu koristiti samo po posebnom programu, koji se donosi na predlog lokalnog tela za koordinaciju poslova unapređenja bezbednosti saobraćaja. Pored toga, na lokalnom nivou je propisana i obaveza donošenja strategija bezbednosti saobraćaja, godišnjih planova bezbednosti saobraćaja, praćenja stanja bezbednosti saobraćaja, finansiranja mera i aktivnosti na lokalnom nivou, kao i konkretni poslovi organizacije i sprovođenja sportskih i drugih priredbi na putu, tehničkog regulisanja saobraćaja i saobraćajne signalizacije, posebne mere i ovlašćenja i organizacija poslova bezbednosti saobraćaja u jedinici lokalne samouprave itd. Ovaj rad prikazuje najznačajnije novine u Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima za jedinice lokalne samouprave, i izdvaja mere i aktivnosti koje bi gradovi i opštine trebalo što pre da primene kako bi iskoristile ponuđene mogućnosti za unapređenje bezbednosti saobraćaja na putevima u svojoj sredini.

Ključne reči

bezbednost saobraćaja; zakon; jedinice lokalne samouprave; opštine; gradovi; zaštitni sistem; strategije bezbednosti saobraćaja; tehničko regulisanje saobraćaja; odgovornost; finansiranje

Reference

Jovanov, D., Vuković, D. (2010) Priprema strateških dokumenata bezbednosti saobraćaja u lokalnim zajednicama (opštinama). u: Uloga lokalne zajednice u bezbednosti saobraćaja, Zbornik radova, Zemun: Kriminalističko-policijska akademija
Kovačević, P., Milinić, B. (2010) Polazna akta o bezbednosti saobraćaja na putevima iz nadležnosti lokalne samouprave. u: Seminar Uloga lokalne zajednice u bezbednosti saobraćaja (V), Zemun: Kriminalističko-policijska akademija
Kukić, D., Lipovac, K., Vasiljević, J., Nešić, M. (2009) Anketno istraživanje o aktivnostima koje lokalne zajednice sprovode na unapređenju bezbednosti saobraćaja. u: Zbornik radova / IV seminar Uloga lokalne zajednice u bezbednosti saobraćaja, Zemun, 02, 33-46
Lipovac, K. (2008) Bezbednost saobraćaja. Beograd: Službeni glasnik Republike Srbije
Lipovac, K., Vujanić, M., Jovanović, S., Hadžić, D. (2009) Upravljanje bezbednošću saobraćaja na lokalnom nivou, prema novom Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima. u: IV seminar Uloga lokalne zajednice u bezbednosti saobraćaja, Zbornik radova, Zemun: Kriminalističko-policijska akademija
Lipovac, K., Jovanović, D., Nešić, M. (2010) Obaveze jedinica lokalne samouprave u sprovođenju odredbi ZoBS-a. u: V seminar Uloga lokalne zajednice u bezbednosti saobraćaja, Zbornik radova, Zemun: Kriminalističko-policijska akademija
Lipovac, K., Nešić, M. (2005) Evropski akcioni program bezbednosti saobraćaja - prepolovljavanje žrtava saobraćajnih nezgoda u Evropskoj uniji do 2010. godine - zajednička odgovornost. Bezbednost, Beograd, vol. 47, br. 3, str. 513-533
Milinić, B. (2005) Planiranje policijskih strategija u bezbednosti saobraćaja. Bezbednost, Beograd, vol. 47, br. 6, str. 980-989
Nešić, M., Milinić, B. (2010) Metod analize stanja bezbednosti saobraćaja u jedinicama lokalne samouprave. u: Uloga lokalne zajednice u bezbednosti saobraćaja, seminar (V), zbornik radova, Zemun: Kriminalističko-policijska akademija
Vujanić, M., Lipovac, K., Jovanović, D. (2008) Koncept upravljanja bezbednošću saobraćaja u lokalnim zajednicama. u: Uloga lokalne zajednice u bezbednosti saobraćaja, seminar, (III), Zbornik radova, Zemun: Kriminalističko-policijska akademija, str. 5-16
Vujanić, M., Lipovac, K., Jovanović, S., Milojević, D. (2009) Komentar Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima. Beograd: Službeni glasnik