Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:13
članak: 5 od 5  
Back povratak na rezultate
Škola biznisa
2018, br. 1, str. 86-104
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/skolbiz1-16287

Creative Commons License 4.0
Plasman domaćih gastronomskih proizvoda u turizmu - izazovi i šanse
Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo

e-adresa: tatjana.pivac@dgt.uns.ac.rs

Sažetak

Oko 30% turističkih troškova se izdvaja za konzumiranje hrane i pića, a često i više ako su u pitanju lokalni poljoprivredni proizvodi. Zbog toga je predmet istraživanja sagledavanje veza između lokalno proizvedenih poljoprivrednih proizvoda i turizma na konkretnim primerima. U prvoj fazi istraživanja stavljen je akcenat na primere dobre i loše prakse sa različitih kontinenata. Centralni zadatak je bio da se ispita kakva je situacija u vezi sa pomenutom temom u Srbiji. Za studiju slučaja je uzet Sremski upravni okrug. Putem anketnog upitnika ispitani su stavovi lokalnih poljoprivrednih proizvođača iz Srema o plasmanu njihovih proizvoda (ko su im kupci, da li su hoteli/restorani zainteresovani za kupovinu njihovih proizvoda, da li imaju saznanja na koji način svoje proizvode mogu prodati restoranima/hotelima, da li ima nekih poteškoća u takvom prodajnom lancu (plasmanu robe) itd. Pored istorijskog metoda, korišćena je deskriptivna statistika (SPSS 17). Rezultati istraživanja daju uvid u trenutno stanje i pružaju konkretne smernice za unapređivanje saradnje turističkog sektora i lokalne zajednice sa višestrukim pozitivnim efektima na brojne stejkholdere.

Ključne reči

lokalna poljoprivredna gazdinstva; turistički proizvod; ugostiteljstvo; Srem

Reference

Alegre, J., Garau, J. (2010) Tourist satisfaction and dissatisfaction. Annals of Tourism Research, 37(1): 52-73
Antić, A., Vujko, A., Gajić, T. (2015) Tradicija kao pokretač razvoja turizma ruralnih destinacija. Škola biznisa, vol. , br. 2, str. 9-20
Beerli, A., Martín, J.D. (2004) Factors influencing destination image. Annals of Tourism Research, 31(3): 657-681
Cohen, E. (1979) A Phenomenology of Tourist Experiences. Sociology, 13(2): 179-201
Crompton, J.L. (1979) An Assessment of the Image of Mexico as a Vacation Destination and the Influence of Geographical Location Upon That Image. Journal of Travel Research, 17(4): 18-23
Deđanski, S., Puzić, G. (2010) Menadžment razvoja vinskog turizma u Srbiji kao osnova razvoja lokalnih zajednica. Ekonomika poljoprivrede, vol. 57, br. 3, str. 463-473
FARMA (2006) Sector Briefing - Farmers Markets in the UK. Nine Years and Counting. Southampton
Hall, C., Mitchell, R. (2006) Gastronomy, food and wine tourism. u: Tourism Business Frontiers, Elsevier, 137-147
Hall, C., Sharples, L. (2003) The consumption of experiences or the experience of consumption? An introduction to the tourism of taste. u: Food Tourism Around The World, Elsevier, 1-24
Hall, C.M. (2005) Rural wine and food tourism cluster and network development. u: Rural tourism and sustainable business, Channel View Publications, 149-164
Hall, C.M., Mitchell, R. (2001) Wine and food tourism. Sydney: Wiley
Hjalager, A., Richards, G. (2002) Tourism and Gastronomic. London: Routledge
Hosany, S., Ekinci, Y., Uysal, M. (2006) Destination image and destination personality: An application of branding theories to tourism places. Journal of Business Research, 59(5): 638-642
Kim, J. (2014) The antecedents of memorable tourism experiences: The development of a scale to measure the destination attributes associated with memorable experiences. Tourism Management, 44: 34-45
Linda, C., Fox, M., Bowen, R.L. (1995) Does tourism destroy agriculture?. Annals of Tourism Research, 22(1): 210-213
Meyer, D., Ashley, C., Poultney, C. (2004) Tourism-agricultural link: Boosting inputs from local farmers. u: Pro Poor Tourism Pilots Programm - Business Implementation of Pro Poor Tourism: Case Study Briefs, No. 3
New Economics Foundation (2001) Local Food Shopping better for Rural Economy than Supermarket Shopping. http://www.neweconomics.org/gen/m6_i121_news.aspx
OECD (2009) The Impact of Culture on Tourism. Paris: OECD
Pivac, T. (2012) Vinski turizam Vojvodine. Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo
Pivac, T., Dragin, A., Dragićević, V., Vasiljević, Đ. (2016) Selektivni oblici turizma - primeri dobre prakse u svetu i stanje u Republici Srbiji. Univerzitet u Novom Sadu - Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo
Quan, S., Wang, N. (2004) Towards a structural model of the tourist experience: an illustration from food experiences in tourism. Tourism Management, 25(3): 297-305
Rankov, S. (2017) Sertifikaciono telo za sertifikaciju proizvoda sa oznakom geografskog porekla. Vršac: Enološka Stanica Vršac
Telfer, D.J., Wall, G. (1996) Linkages between Tourism and Food Production. Annals of Tourism Research, 23(3): 635-653
Torres, R., Momsen, J.H. (2004) Challenges and potential for linking tourism and agriculture to achieve pro-poor tourism objectives. Progress in Development Studies, 4(4): 294-318
Tsai, C.(Simon), Wang, Y. (2017) Experiential value in branding food tourism. Journal of Destination Marketing and Management, 6(1): 56-65
Vujko, A., Petrović, M.D., Dragosavac, M., Ćurčić, N., Gajić, T. (2017) The linkage between traditional food and loyalty of tourists to the rural destination. Teme, vol. 41, br. 2, str. 475-487
World Tourism Organization (2012) Global Report on Food Tourism. Madrid