Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
Ekonomika poljoprivrede
2004, vol. 51, br. 3-4, str. 293-301
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 02/06/2007
Uloga seoskog stanovništva Srbije i Crne Gore u razvoju agrara
Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet

e-adresa: tanja.j@eunet.yu

Sažetak

Seosko stanovništvo Srbije i Crne Gore ima značajnu ulogu u razvoju agrara, ali i u strukturnim promenama poljoprivrede u procesu tranzicije.U selima živi 43,21% ukupnog stanovništva. Sociodemografska struktura stanovništva u ruralnim sredinama se menja. U ukupnoj strukturi stanovništva poljoprivrednog je oko 20% od čega je 10% aktivnih poljoprivrednika zemlje. Usled migracija mladih iz seoskih u gradske sredine mnoga sela su prazna, a sve je veće učešće starijih stanovnika. Migracijske tendencije su izraženije u brdsko-planinskim područjima. Godinama selo je zahvatao proces deagrarizacije, a što je uticalo na promene strukture gazdinstava, koja su, inače, mala i isparcelisana. Međutim, još uvek značajan deo stanovništva ruralnih sredina i dalje ostvaruje dohodak od poljoprivrede i daje doprinos razvoju agrara. Zato je potrebno stvoriti preduslove za razvoj komparativnih prednosti moderne poljoprivrede u ruralnim sredinama, gde bi mladi poljoprivrednici bili osnovni nosioci razvoja poljoprivrede i ruralnih sredina.

Ključne reči

Reference

*** (2003) Bilten Popis stanovništva, domaćinstva i stanova 2003 godine. Podgorica: Republički zavod za statistiku Crne Gore
*** (1999) Dugoročna politika agrarnog razvoja SR Jugoslavije. Beograd: Savezno ministarstvo za poljoprivredu
*** (1998) Društveno-ekonomski razvoj agrara. Beograd: Poljoprivredni fakultet, Monografija
Jelić, S., Jovanović, T. (2003) Uloga agrarne politike u procesu migracije omladine u ruralnim sredinama u Srbiji i Crnoj Gori. u: Popović V., Malešević K. [ur.] Kompatabilnost agrarne politike SCG i zajedničke agrarne politike EU, tematski zbornik, Beograd: Institut za ekonomiku poljoprivrede
Lukić, R.D. (1997) Društvo i seljaštvo. Beograd: Zavod za sociologiju razvoja sela