Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 4 od 5  
Back povratak na rezultate
Ekonomika
2014, vol. 60, br. 3, str. 77-86
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak

Kejnzova teorija kao neizbežan instrument u borbi protiv ekonomskih kriza
Univerzitet u Prištini (Kosovska Mitrovica), Ekonomski fakultet

e-adresa: ivan.bozovic@pr.ac.rs, jelena.bozovic@pr.ac.rs

Sažetak

Ekonomska recesija koja je danas zahvatila privrede većine zemalja, počev od onih najrazvijenijih, dok ostale zemlje beleže negativne ekonomske performanse u vidu značajnijeg usporavanja privrednog rasta, nametnula je pitanje njenog prevazilaženja, kako kreatorima ekonomske politike, tako i makroekonomistima teoretičarima. Mere ekonomske politike, koje bi trebalo da doprinesu okončanju negativnih ekonomskih kretanja i preokrenu ih, u prvom su redu usmerene na podsticanje agregatne tražnje, a u makroekonomiji su poznate kao kejnzijanska ekonomska politika. Sasvim je sigurno da će uzroci, a još više posledice, nastanka i prevazilaženja ekonomskih kriza u svetu uvek biti glavna tema diskusija celokupne, a naročito stručne javnosti. Vrlo često se dešava da ekonomisti kao glavni nukleus stvaranja ekonomskih kriza identifikuju krize hipotekarnih kredita, izostavljajući pritom skoro uvek da ukažu na onu mračnu tj. nemoralnu stranu banaka i drugih finansijskih institucija koje su odgovorne za davanje loših kredita. Intencija ovog rada je da ukaže na glavne uzroke nastanka i širenja svetskih ekonomskih kriza. U radu je ukazano i na vrlo važnu ulogu i značaj Kejnzove ekonomske teorije u savladavanju posledica takvih kriza i borbi protiv privredne depresije.

Ključne reči