Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:12

Sadržaj

članak: 3 od 15  
Back povratak na rezultate
2018, br. 2, str. 149-164
Ciljevi, mogućnosti i ograničenja IPARD II programa u razvoju agrarnog sektora Republike Srbije
aUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment - FIMEK
bInstitut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd
cUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet

e-adresarprodanovic@fimek.edu.rs
Sažetak
Cilj rada je definisanje ciljeva, utvrđivanje mogućnosti i ograničenja za razvoj agrarnog sektora Republike Srbije korišćenjem IPARD fonda. Primenom istorijskog i deskriptivnog metoda, sistematizovane su mogućnosti uticaja IPARD programa na razvoj poljoprivrede u Republici Srbiji. Takođe, na osnovu iskustva ostalih zemalja analizirana su potencijalna ograničenja, koja bi se mogla javiti pri povlačenju sredstava iz ovog fonda. Sufinansiranje projekata ima za cilj: rast produktivnosti i konkurentnosti, usklađivanje sa veterinarskim, sanitarnim i ekološkim standardima Evropske unije, održivo upravljanje zemljištem i organska proizvodnja, te jačanje infrastrukture u ruralnim područjima, što je zapravo najveći izazov. Stepen iskorišćenosti raspoloživih sredstava IPARD programa zavisi od više faktora. Među njima najveći uticaj imaju institucionalna pripremljenost, kao i informisanost i edukacija poljoprivrednika. Iskustva zemalja koje su ranije ušle u proces pridruživanja Evropskoj uniji potvrđuju pozitivan uticaj IPARD programa na ruralnu ekonomiju.
Reference
*** (2017) IPARD program za Republiku Srbiju za period 2014-2020. godine. Službeni glasnik RS, Br. 84
Bajramović, N., Bogdanov, N., Butković, J., i dr. (2016) Analysis of the agricultural and rural development policies of the Western Balkan Countries. European Commission - Joint Research Centre, EUR 27898 EN
Bogdanov, N. (2015) Ruralni razvoj i ruralna politika. Beograd: Ekonomski institut
Commission, E. (2013) Council Regulation, of 17 december 2013 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Council Regulation (EC) No 1698/2005
Đurić, K. (2018) Poljoprivreda i ruralni razvoj Srbije u procesu evropskih integracija. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu - Poljoprivredni fakultet
Đurić, K., Puškarić, A. (2017) Challenges of using the IPARD program in financing agriculture and rural development. u: International Scientific Conference - Sustainable agriculture and rural development in terms of the Republic of Serbia strategic goals realization within the Danube region, support programs for the, Belgrade: Institute of Agricultural Economics
Đurić, K., Milović, S., Hyba, H.H.H., Prodanović, R., Bošković, J. (2016) Komparativna analiza posedovne strukture poljoprivrednih gazdinstava u Republici Srbiji i EU. Ekonomija: teorija i praksa, vol. 9, br. 2, str. 19-32
Forcan, D., Ivić, M., Đuranović, D., Vuković, V. (2016) Sustainable development of rural areas: Case studies Vojvodina - Serbia. Škola biznisa, br. 2, str. 1-13
Gluščević, S., Maksimović, S., Pejanović, R., Simeunović, T. (2017) Possibility of rural sector development in Serbia using IPARD program. Ekonomika poljoprivrede, vol. 64, br. 2, str. 753-767
Jahić, M., Avdić, P., Prodanović, R. (2017) IPARD Program in the Function for Development Agribusiness in Bosnia and Hercegovina and Serbia. u: Conference Proceedings - Knowledge Based Sustainable Economic Development ERAZ, Beograd: Association of Economists and Managers of the Balkans, (pp. 114-121)
Janković, S. (2009) Evropska unija i ruralni razvoj Srbije. Beograd: Institut za primenu nauke u poljoprivredi
Matthews, A. (2007) Rural Development in the European Union: Issues and Objectives. Retrieved from (19.08.2018): http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.629.1033&rep=rep1&type=pdf
Mortensen, K. (2008) Head of SAPARD Unit. DG AGRI European Commission. Pre-accession Assistance for Rural Development. Skopje, Presentation
Pejović, A., Lazović, M., Mirić, O., Knežević, I. (2014) Vodič kroz IPA II - Instrument za predpristupnu pomoć. Beograd: Evropski pokret Srbija, 2014-2020
Šestović, M., Radosavljević, K., Chroneos-Krasavac, B. (2017) The importance of EU pre-accession funds for agriculture and their influence on country's competi. Ekonomika preduzeća, vol. 65, br. 7-8, str. 506-517
Vapa-Tankosić, J., Stojsavljević, M. (2014) EU common agricultural policy and pre-accession assistance measures for rural development. Ekonomika poljoprivrede, vol. 61, br. 1, str. 195-210
Zekić, S., Matkovski, B., Kleut, Ž. (2016) IPARD fondovi u funkciji razvoja ruralnih područja Republike Srbije. Ekonomski horizonti, vol. 18, br. 2, str. 169-180
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/skolbiz2-20981
objavljen u SCIndeksu: 18.04.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0