Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:69
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:69

Sadržaj

članak: 7 od 15  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 10, br. 2, str. 1-10
Ekonomika proizvodnje šljive na malim gazdinstvima
aUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment - FIMEK
bBH Telekom dd, Sarajevo, BiH

e-adresarprodanovic@fimek.edu.rs, ivanisevicdragan67@gmail.com, miralem.jahic.59@gmail.com, gozherdab@gmail.com
Ključne reči: proizvodnja šljive; poljoprivredno gazdinstvo; ekonomika; profitabilnost
Sažetak
Cilj rada je da se izračunaju ekonomski pokazatelji u proizvodnji šljive: profitabilnost, ekonomičnost i produktivnost rada i utvrdi da li je ova proizvodnja ekonomski isplativa. Analiza profitabilnosti i izračun ostalih ekonomskih pokazatelja odnosi se na period od 2014. do 2016. godine. Najveći profit u proizvodnji šljive ostvaren je u 2015. godini i iznosi 5250 €/ha, u 2016. godini 3897,24 €/ha, a najniži u 2014. godini, kad je iznosio samo 1800 €/ha. Proizvodnja šljive je profitabilna, a koeficijenti pokazuju da se na 100 dinara uloženih u proizvodnju ostvaruje 209 (2016), 107 (2014) i 250 (2015) dinara. Koeficijenti ekonomičnosti - 3,5 (2015), 3,09 (2016) i 2,07 (2014), pokazuju da je proizvodnja šljive ekonomski isplativa. Produktivnost rada u proizvodnji šljive približno je ista u posmatranom periodu tj. na 1 euro uloženog rada proizvede se od 72 do 77 kg šljive.
Reference
Babović, J., Prodanović, R. (2012) Marketing model organic food. u: 1. International Scientific Symposium of Agricultura, Agrosym Jahorina 2012, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, Bosnia and Herzegovina: University of East Sarajevo-Faculty of Agriculture, 327-331
Blagojević, R., Božić, V. (2012) Tehnologija proizvodnje šljive. Niš: Kancelarija za program podrške u privatnom sektoru za podršku sektoru voćarstva i bobičastog voća u Južnoj Srbiji
Cerović, R., Mišić, P.D., Milutinović, M. (2005) Sadašnjost i budućnost voćarstva Srbije i Crne Gore. Voćarstvo, vol. 39, br. 150, str. 93-112
Keserović, Z., Magazin, N. (2014) Voćarstvo Srbije - stanje i perspektive. (21 april 2017): Preuzeto sa: http://media.popispoljoprivrede.stat.rs/2014/Dokumenta/Radovi/03%20Vocarstvo%20Srbije%20%E2%80%93%20stanje%20i%20perspektive.pdf
Keserović, Z., Magazin, N., Kurjakov, A., Dorić, M., Gošić, J. (2013) Voćarstvo. Beograd: Republički zavod za statistiku
Marković, P.J., i dr. (1995) Poljoprivredni atlas Srbije. Beograd: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, I-IV
Prodanović, R. (2015) Uticaj relevantnih faktora na proizvodnju, preradu i promet organskog voća. Novi Sad: Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment, Doktorska disertacija
Prodanović, R., Babović, J. (2014) Ekonomski pokazatelji u proizvodnji organskog voća. Ekonomija: teorija i praksa, vol. 7, br. 4, str. 21-35
Republički zavod za statistiku (2012) Popis poljoprivrede Republike Srbije. (27 mart 2017), http://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePublikacije/Popis2012/PP-knjiga1.pdf
Republički zavod za statistiku (RZS) za odgovarajuće godine (27 mart 2017), http://www.stat.gov.rs
Sredojević, Z. (2011) Ekonomska evaluacija proizvodnje trešnje i višnje u Srbiji. u: Zbornik radova III savetovanja Inovacije u voćarstvu, Beograd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/etp1702001P
objavljen u SCIndeksu: 26.01.2018.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Ekonomski pogledi (2018)
Odabir sorti šljive za sadnju posredstvom AHP metode
Milovanović Željko, i dr.

J Proc Ener Agri (2017)
Održivost organizaciono-ekonomskog modela lanca vrednosti organske maline
Milić Dušan, i dr.

Ratar i povrt (2017)
Organska proizvodnja industrijskog bilja u Srbiji
Golijan Jelena, i dr.

prikaži sve [8]