Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 8 od 15  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 10, br. 3, str. 49-60
Mehanizmi podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju u AP Vojvodini
aUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
bUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment - FIMEK

e-adresakatarina.djuric@polj.uns.ac.rs, rprodanovic@fimek.edu.rs
Sažetak
Poljoprivrednicima i ruralnom stanovništvu AP Vojvodine, osim subvencija iz agrarnog budžeta, na raspolaganju stoje i sredstva Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Cilj rada je da se prikažu obim i struktura subvencija u 2017. godini, kao i da se utvrdi njihova usklađenost sa razvojnim prioritetima. Poljoprivreda ima značajno mesto u programu razvoja AP Vojvodine 2014-2020. godine, a akcenat je na obrazovanju ruralnog stanovništva, poboljšanju kvaliteta života na selu u cilju povećanja zaposlenosti i zaustavljanju trendova depopulacije, uspostavljanju integralnog planiranja i korišćenja vodnih resursa, kao i unapređenju upravljanja životnom sredinom. U strukturi subvencija namenjenih poljoprivredi i ruralnom razvoju na području AP Vojvodine u 2017. godini najveći udeo imaju sredstva namenjena rekonstrukciji i izgradnji sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje, obnovi poljoprivredne mehanizacije, kao i motivisanju mladog stanovništva za ostanak na selu. Polazeći od aktuelnog stanja i postojećih razvojnih ograničenja, ali i razvojnih ciljeva, ovakva struktura subvencija trebalo bi da omogući podizanje kvaliteta poljoprivredne proizvodnje na viši nivo i stvaranje neophodnog radnog kontingenta, koji će agrarni sektor AP Vojvodine učiniti konkuretnim.
Reference
Đurić, K., Puškarić, A. (2017) Challenges of using the IPARD program in financing agriculture and rural development. u: International Scientific Conference: Sustainable agriculture and rural development in terms of the Republic of Serbia strategic goals realization within the Danube region: Support programs for the i
Đurić, K., Vukoje, V., Tomaš-Simin, M. (2016) Agrarni budžet kao oblik finansiranja poljoprivrede u Republici Srbiji i Hrvatskoj. Agroekonomika, vol. 45, br. 71, str. 13-21
Đurić, K., Njegovan, Z. (2015) Mechanisms of support for the young rural population in the European Union. Ekonomika poljoprivrede, vol. 62, br. 4, str. 1003-1016
Grupa autora (2014) Program razvoja AP Vojvodine 2014-2020. Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Službeni list APV, (13)
Jovanović, O. (2016) Institucionalna podrška razvoju preduzetništva poljoprivrede tokom strukturnih promena u Srbiji. u: Pravci strukturnih promena u procesu pristupanja Evropskoj uniji, Beograd: Institut ekonomskih nauka, 393-404
Kuzman, B., Đurić, K., Mitrović, L., Prodanović, R. (2017) Agricultural budget and agriculture development in Republic of Serbia. Ekonomika poljoprivrede, vol. 64, br. 2, str. 515-531
Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije (MPZZŠ) (2014) Strategija poljoprivrede i ruralnog razvoja Republike Srbije za period 2014-2024. godine. Službeni glasnik Republike Srbije, (85)
Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo (2017) Pravilnik o dodeli sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima na teritoriji AP Vojvodine u 2017. godini. Dnevni list Dnevnik, 8.5.2017
Ševarlić, M. (2015) Poljoprivredno zemljište u Republici Srbiji, Popis poljoprivrede 2012. Beograd: Republički zavod za statistiku
Vasiljević, Z., Zakić, V., Kovačević, V. (2016) Najnovija zakonska regulativa u Republici Srbiji u oblasti podsticaja i finansiranja poljoprivrede i ruralnog razvoja. Agroznanje, 16(1): 33
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/etp1703049D
objavljen u SCIndeksu: 09.03.2018.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

West Balk J Agricultural Economics & Rural Develop (2019)
The importance of subsidies for SME development in the agricultural sector of Serbia
Jovanović Olivera, i dr.

J Proc Ener Agri (2019)
Analiza strukture subvencija u poljoprivredu u Vojvodini
Novaković Tihomir, i dr.

Ekonomika poljoprivrede (2019)
Support to young farmers through agricultural policy measures: The experience of the EU and Serbia
Đurić Katarina, i dr.

prikaži sve [6]