Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 9 od 15  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 10, br. 1, str. 67-79
Pravni režim i njegov uticaj na razvoj porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u Republici Srbiji i Republici Srpskoj
aUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment - FIMEK
bUniverzitet 'Bijeljina', Bijeljina, Republika Srpska, BiH
cUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe

e-adresarprodanovic@fimek.edu.rs, ned.micky@yahoo.com, sanja@pravni-fakultet.info
Ključne reči: pravni režim; razvoj sela; poljoprivredna gazdinstva
Sažetak
Cilj rada je sagledati stanje i pravne režime porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, odnosno kvantifikovati uticaj pravne regulative na njihov razvoj. Različiti pravni ambijenti kroz istoriju uglavnom su sputavali razvoj poljoprivrednog gazdinstva. Reforme često nisu imale utemeljenje u ekonomskoj logici, pa su skromni razvojni trendovi bivali svojstveni za poljoprivredna gazdinstva na našim područjima. Ideologija je umesto favorizovanja krupnog gazdinstva učinila sve da se ono razbije i za rezultat imamo i danas sitno, nekonkurentno i neproduktivno gazdinstvo. Formiranje registra poljoprivrednih gazdinstava se može označiti kao pozitivna mera, kao i dodeljivanje podsticaja, ali rezultati su i dalje skromni. Budući da porodična poljoprivredna gazdinstva čine stub agrara, treba im posvetiti najveću moguću pažnju, a naročito obezbediti njihov razvoj donošenjem smislenih (razvojno-planskih) zakonskih dokumenta. Za dalji razvoj agrara potrebno je nasleđeni pravni režim prilagoditi pravnim normama i zakonima EU.
Reference
*** European statistics. Eurostat,
*** (1957) Rezolucija Savezne narodne skupštine. Službeni list FNRJ, br. 19/1957
*** (1953) Uredba o imovinskim odnosima i reorganizaciji seljačkih radnih zadruga. Službeni list FNRJ, br. 14/1953
*** (2004) Uredba o registru poljoprivrednih gazdinstava. Službeni glasnik RS, br. 45/04
*** (1945) Zakon o konačnoj likvidaciji zemljoradničkih dugova. Sl. list DFJ, br. 89
*** (2008) Zakon o poljoprivrednim zadrugama. Službeni glasnik RS, br. 73/08
*** (1953) Zakon o poljoprivrednom zemljišnom fondu opšte narodne imovine i dodjeljivanju zemlje poljoprivrednih organizacijama. Službeni list FNRJ, br. 22
*** (1967) Osnovni zakon o sticanju prava svojine na poljoprivredna oruđa i korištenje poljoprivrednih oruđa od strane građana. Službeni list SFRJ, br. 7
*** (2009/2011) Popis poljoprivrede. Službeni glasnik RS, br.104 i 24/11
Gaćeša, N.L. (1984) Agrarna reforma i kolonizacija u Jugoslaviji - 1945-1948. Novi Sad: Matica srpska
Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine (2016) Godišnji izvještaj iz oblasti poljoprivrede, ishrane i ruralnog razvoja za Bosnu i Hercegovinu za 2015. godinu. Dostupno na (23.05.2017): http://www.mvteo.gov.ba/izvjestaji_publikacije/izvjestaji/default.aspx?id=8247&langTag=bs-BA
Mirković, M. (1968) Ekonomska historija Jugoslavije. Zagreb
Republički statistički zavod (1987) Studije i analize. Beograd, broj 55
Republički Zavod za statistiku Republike Srpske (2017) Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Republici Srpskoj 2013. godine. Dostupno na (02.06.2017.): http://www2.rzs.rs.ba/static/uploads/bilteni/popis/gradovi_opstine_naseljena_mjesta/Rezultati_Popisa_2013_Gradovi_Opstine_Naseljena_Mjesta_WEB.pdf
Republički zavoda za statistiku Republike Srbije za odgovarajuće godine, http://www.webrzs.stat.gov.rs
Vlada Republike Srpske (2007) Uredba o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava. Dostupno na (28.05.2017): http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mps/Servisi/Poslovanje/Pages/ registracija_farmera.aspx
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/etp1701067P
objavljen u SCIndeksu: 27.07.2017.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Politeia (2016)
Izazovi održivog razvoja sela Republike Srpske
Perić-Romić Ranka

Zb Pravnog fak Novi Sad (2012)
Naturalna restitucija u Srbiji - period gestacije
Samardžić Stefan