Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:13
članak: 3 od 8  
Back povratak na rezultate
Halo 194
2019, vol. 25, br. 2, str. 92-102
jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
objavljeno: 04/09/2019
doi: 10.5937/Halo1902092S
Creative Commons License 4.0
Primena autolognog seruma kod oftalmoloških pacijenata
aVisoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu, Zemun
bKlinički centar Srbije, Klinika za očne bolesti, Beograd
cVisoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu, Zemun + Klinički centar Srbije, Klinika za očne bolesti, Beograd
dVisoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu, Zemun + Kliničko-bolnički centar Zvezdara, Beograd

e-adresa: dr.bratislavstankovic@gmail.com

Sažetak

Uvod/cilj Autologna transfuzija (AT) krvi i/ili krvnih produkata je sve zastupljenija u kliničkoj praksi. Sve češće se u oftalmologiji koristi autologni serum pripremljen iz autologne krvi bolesnika kod mnogih poremećaja na oku, a posebno kod "sindroma suvog oka". Ciljevi istraživanja bili su da se utvrdi značaj primene autolognog seruma (AS) u terapiji kod oftalmoloških pacijenata, način pripreme i algoritam upotrebe u kliničkoj praksi, kao i analiza efekata terapije autologim serumom kod pacijenata sa različitim bolestima oka. Metod rada Po nalogu oftalmologa, AS se priprema za određenog pacijenta i po precizno utvrđenom protokolu pripreme. Klinika za očne bolesti Kliničkog centra Srbije koristi svoju modifikovanu proceduru pripremanja AS. U periodu od 01.01.2014.godine do 31.12.2018.godine na Klinici za očne bolesti primljeno je i lečeno AS-om 540 pacijenata (262-49% muškaraca i 278-51% žena). Rezultati Kod 430 (80%)pacijenataprimena AS započeta je u toku hospitalizacije, a nastavljena lečenjem u kućnim uslovima sa redovnim ambulantnim kontrolama. Kod 110 (20%) pacijenata je nakon utvrđenih indikacija, terapija AS uvedena na ambulantnom nivou, a nakon edukacije nastavljana aplikacijom u kućnim uslovima. Od pacijenata lečenih AS-om najviše je bilo onih sa hemijskim povredama oka 178 (33%), nešto manje (148 - 27%) sa mehaničkim povredama oka i 78 (15%) pacijenata sa sindromom suvog oka. U studiji je zapaženo da su prvi efekti primene AS evidentirani tek nakon dve nedelje. Efekti lečenja praćeni su putem objektivnih testova za proveru kvaliteta suznog filma (Schirmer I test, Rose Bengal test) i merenjem vremena pucanja prekornealnog suznog filma (TBUT). Lečenje autolognim serumom može trajati od nekoloko nedelja do više godina. Pacijenti se kontrolišu na sedam dana u ambulanti Klinike za očne bolesti. Zaključak Terapija AS-om predstavlja jednostavnu, jeftinu terapijsku proceduru, efikasnu kod teških oblika sindroma suvog oka, hemijskih i termičkih povreda oka. Priprema i primena AS je aktivnost koja nameće rad po standardima i normativima. Pravilno sprovođenje ove intervencije omogućava postojanje standardne operativne procedure.

Ključne reči

autologna transfuzija; autologni serum; bolesti oka

Reference

*** (2002) Transfuzija autolognih eritrocita. u: Balint B, Trkuljić M. [ur.] Osnovi transfuziologije, Čigoja Štampa, 1-st ed. pp. 165-171
Balint, B., Todorović, M. (2010) Od hematopoeze do kliničke primene hemoprodukata. u: Balint B., Trkuljić M., Todorović M. [ur.] Osnovni principi hemoterapije, Beograd: Čigoja Štampa, 1-st. ed. pp. 39-151
Balint, B. (2004) Transfuziologija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Calonge, M. (2001) The Treatment of Dry Eye. Survey of Ophthalmology, 45: S227-S239
Creuzotgarcher, C., Lafontaine, P., Brignole, F., Pisella, P., Dathis, P., Bron, A., Lapierre, V., Baudouin, C. (2004) Treating severe dry eye syndromes with autologous serum. Journal Francais d'Ophtalmologie, 27(4): 346-351
Čalija, B. (1998) Racionalne alternative za alogenu krv. u: Gligorović V., Balint B. [ur.] Klinička transfuziologija, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1-st ed. str. 365-94
Dimoski, N., Latinović, S., Radnović, D. (1992) Dry eye as a therapeutic problem. Med Pregl, 45(9): 373-378
Geerling, G., Hartwig, D. (2002) Autologous serum-eye-drops for ocular surface disorders: A literature review and recommendations for their application. Der Ophthalmologe, 99(12): 949-59
Geerling, G., Maclennan, S., Hartwig, D. (2004) Autologous serum eye drops for ocular surface disorders. British Journal of Ophthalmology, 88(11): 1467-1474
Glavonić, A. (2003) Pregled preparata u terapiji poremećaja funkcije oka. Beograd: Farmaceutski fakultet, specijalistički rad
Liu, L., Hartwig, D., Harloff, S., Herminghaus, P., Wedel, T., Geerling, G. (2005) An optimised protocol for the production of autologous serum eyedrops. Graefe's archive for clinical and experimental ophthalmology = Albrecht von Graefes Archiv für klinische und experimentelle Ophthalmologie, 243(7): 706-14
Messmer, E.M. (2015) The pathophysiology, diagnosis, and treatment of dry eye disease. Deutsches Aerzteblatt Online, 112(5): 71-81
Perry, H.D. (2008) Dry eye disease: Pathophysiology, classification, and diagnosis. 14:S79-87
Petrović, J., Stanković, B. (2018) Primena autolognog seruma kod oftalmoloških pacijenata u predhodnom periodu na Klinici za očne bolesti Kliničkog Centra Srbije. Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu, seminarski rad,Specijalističke strukovne studije - klinička nega
Phan, T.M.M., Foster, S.C., Boruchoff, A.S., Zagachin, L.M., Colvin, R.B. (1987) Topical Fibronectin in the Treatment of Persistent Corneal Epithelial Defects and Trophic Ulcers. American Journal of Ophthalmology, 104(5): 494-501
Solomon, A., Touhami, A., Sandoval, H., Tseng, S.C.G. (2000) Neurotrophic keratopathy: Basic concepts and therapeutic strategies. Comp Ophthalmol Update, 3: 165-74
Stanković, B., ur. (2017) Chemotherapy Analysis in Massive Transfusion Syndrome. Düsseldorf, Germany: LAMBERT Academic Publishing, 1-st ed
Stanković, B., Radović, M., Manojlović, D., Cvetinović, M., Romić, P., Stanišić, T., i dr. (1993) Program autologne transfuzije u Vojnomedicinskoj akademiji. Bilt Transfuziol, 21: 22-27
Stanković, B., ur. (2018) Our experiences in intraoperative autologous blood salvage in the pediatric patients. Düsseldorf, Germany: LAMBERT Academic Publishing, 1-st ed
Stanković, B., Romić, P., Marenović, T., Petrović, M., Slavković, Z., Radović, M. (1994) Akutna normovolemijska hemodilucija. Med Pregl, 47: 398-402
Stanković, B., Trkuljić, M., Balint, B. (2005) Iskustva u upotrebi akutne normovolemijske hemodilucije. Anest Reanim Transfuz, 33(1/2): 83-92
Stanković, B., Budimčić, M., Stojanović, G., Kocić, M., Đurović, O., Jovanović, M., Ristić, V. (2016) Tkivni adhezivi, priprema i klinička primena. Naučni časopis urgentne medicine - Halo 194, vol. 22, br. 3, str. 388-403
Stanković, B., Žujović, M., Budimčić, M., Stojanović, G., Gajić, Ž., Đurović, O., Malić, J., Kocić, M., Jovanović, M., Stanković, M. (2017) Iskustva u intraoperativnom spasavanju autologne krvi u pedijatriskoj kardiohirurgiji. Naučni časopis urgentne medicine - Halo 194, vol. 23, br. 1, str. 8-17
Stanković, B., Trišović, M. (2019) Upotreba autolognih hemoprodukata u mirnodopskim uslovima, vanrednim situacijama i ratu. Naučni časopis urgentne medicine - Halo 194, vol. 25, br. 1, str. 31-45
Stanković, B. (2015) Transfuziološki tretman ranjenika 'alternativnom' hemoterapijom - alogenim ili autolognim krvnim produktima - u ratnim dejstvima na prostorima bivše Jugoslavije. Naučni časopis urgentne medicine - Halo 194, vol. 21, br. 3, str. 169-180
Stanković, B., Stojanović, G. (2016) Chemotherapy analysis in massive transfusion syndrome. Medicinski pregled, vol. 69, br. 1-2, str. 37-43
Stanković-Babić, G., Cekić, S. (2012) Autologi serum u terapiji suvog oka. Medicinski pregled, vol. 65, br. 11-12, str. 511-515
Stanković-Babić, G., Gligorijević, J., Zlatanović, G. (2011) Dijagnostika suvog oka. Medicinski pregled, vol. 64, br. 1-2, str. 68-72
Stefanović, S., Radović, M., i dr. (1989) Hematologija. Beograd-Zagreb: Medicinska knjiga, drugo dopunjeno i prerađeno izdanje, pp. 523-563
Stojković, M. (2008) Terapija suvog oka. Acta clinica, vol. 8, br. 2, str. 84-111
Tervo, T., Vesaluoma, M., Bennett, G.L., Schwall, R., Helena, M., Liang, Q., Wilson, S.E. (1997) Tear Hepatocyte Growth Factor (HGF) Availability Increases Markedly after Excimer Laser Surface Ablation. Experimental Eye Research, 64(4): 501-504
Tseng, S.C.G., Tsubota, K. (1997) Important Concepts for Treating Ocular Surface and Tear Disorders. American Journal of Ophthalmology, 124(6): 825-835
Tsubota, K., Goto, E., Fujita, H., Ono, M., Inoue, H., Saito, I., Shimmura, S. (1999) Treatment of dry eye by autologous serum application in Sjogren's syndrome. British Journal of Ophthalmology, 83(4): 390-395
Ubels, J., Loley, K., Rismondo, V. (1986) Retinol secretion by the lacrimal gland. Invest Ophthalmol Vis Sci, 27: 1261-69
van Setten, G.B., Viinikka, L., Tervo, T., Pesonen, K., Tarkkanen, A., Perheentupa, J. (1989) Epidermal growth factor is a constant component of normal human tear fluid. Graefe's Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology, 227(2): 184-187
Yoon, K.C., Jeong, I.Y., Im, S., Park, Y.G. (2007) Therapeutic effect of umbilical cord serum eyedrops for the treatment of dry eye associated with graft-versus-host disease. Bone Marrow Transplantation, 39(4): 231-235