Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 5 od 8  
Back povratak na rezultate
Serbian Journal of Experimental and Clinical Research
2018, vol. 19, br. 2, str. 175-184
jezik rada: engleski
vrsta rada: članak
objavljeno: 22/02/2019
doi: 10.2478/sjecr-2018-0013
Geneticke metode detekcije astrocita, neurona i neurogeneze
aInstitute of Life Sciences, Immanuel Kant Baltic Federal University (IKBFU), Kaliningrad, Moscow, Russia
bDepartment of Human Pathology, I.M. Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University), Moscow, Russia
cDepartment of hospital surgery, N.I. Pirogov Russian National Research Medical University (RNRMU), Moscow, Russia%SR92-01.12

e-adresa: silinaekaterina@mail.ru

Projekat

This work was supported by the Ministry of Education and Science of the Russian Federation grant (FCP No.14.575.21.0074 (unique identifier - RFMEFI57514X0074)in the Immanuel Kant Baltic Federal University

Sažetak

Dva seta reaktanata za modeliranje neurogeneze (SRMN) su razvijena i bazirana na projektovanim i testiranim genetskim strukturama zasnovanim na lentiviralnom vektoru. SRMN-1 sadrži genetski konstrukt LVV-GFAP-GCaMP3, namenjen je za ćelijsko specifičnu transdukciju ćelija astroglije. SRMN-2 sadrži genetski konstrukt LVV-PRSk8-TN-KSKSL, namenjen je za fenotipski specifičnu transdukciju neurona. Ova studija je imala za cilj da prouči efekte i efikasnost SRMN-1 i SRMN-2 uzoraka u in vitro i in vivo uslovima na pacovima Norvegicus soja. Specifičnost određene vrste ćelija za sve uzorke SRMN-a prevazišla je 97%. Broj indukovanih signalnih kaskada određen je aktiviranjem intracelularnih signalnih kaskada neurona i astrocita (purinergickih receptora i B-adrenoceptora). U studiji su prikazani rezultati dinamičkog snimanja fluorescentnog signala, čiji je intenzitet nakon dodavanja aktivatora povećan više od dva puta u svim uzorcima. Rezultati korišćenja metode procene efikasnosti eksperimentalnih SRMN uzoraka su sledeći: uspešna i stabilna transfekcija kateholaminergickih neurona i astrocita; dobijanje eksperimentalnih podataka o efikasnosti transfekcije, specifičnosti razvijenih genetičkih struktura koje su deo SRMN; i dobijanje eksperimentalnih podataka o dinamici kalcijuma kod transfektovanih neurona i astrocita. Rezultati studije potvrđuju ključnu ulogu astrocita u osiguranju neurogeneze. Dobijeni rezultati na čistoj kulturi ćelija (in vitro) su identični onima dobijenim in vivo na životinjama.
Za ovaj članak postoji povezani rad (ispravka, opoziv ili komentar) koji je dostupan ovde.

Ključne reči

neurogeneza astrocita; neuroni; signalne kaskade; genetička struktura; virusni vektor