Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 5 od 9  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 40, br. 3, str. 171-175
Sindrom amnionskih brida - prikaz slučaja
aSlužba za zdravstvenu zaštitu predškolske i školske dece sa medicinom sporta i savetovalištem za mlade, Zdravstveni centar Knjaževac
bKlinički centar Niš, Klinika za dečje interne bolesti
cOpšta bolnica Zaječar
dSlužba hitne medicinske pomoći, Zdravstveni centar Knjaževac
eDom zdravlja Doljevac
fSlužba hitne medicinske pomoći, Dom zdravlja Jagodina

e-adresadraganamitrovic1981@gmail.com
Ključne reči: anomalije novorođenčeta; amnion; amnionske bride
Sažetak
Sindrom amnionskih brida (SAB) je grupa retkih kongenitalnih anomalija nastalih obuhvatanjem delova fetusa od strane fibroznih amnionskih traka tokom intrauterinog života. Cilj rada je da se kroz prikaz slučaja ukaže na značaj blagovremenog dijagnostičkog i terapijskog pristupa kod ovakvog pacijenta. Materijal i metode: Korišćeni su podaci iz medicinske dokumentacija u toku hospitalizacije novorođenčeta na Klinici za dečije interne bolesti Niš, a rad je napisan deskriptivnom metodom. Prikaz: Muško novorođenče, rođeno u 33. gestacionoj nedelji, sa APGAR skorom na rođenju 7/8, porođajnom masom 1550g, porođajnom dužinom 43cm, u prvom danu života je prevedeno sa Ginekološko-akušerske klinike u Nišu na Kliniku za dečje interne bolesti Niš, zbog sumnje na infekciju i razvijanje respiratornog distresa, uz prisustvo vidljivih kongenitalnih anomalija ekstremiteta u smislu odsustva i nepravilnog oblika određenih falangi prstiju šaka. Porođaj je završen carskim rezom zbog prolapsa pupčanika, beba prodisala nakon kratke reanimacije, a prenatalni ultrazvučni pregled nije ukazivao na postojanje anomalija ploda. Kod novorođenčeta su, na prijemu, sem prisutnih znakova konjuktivitisa u oba oka, nedostatka falangi šaka, slabijeg izazivanja primitivnih refleksa, ostali fizikalni nalazi bili uredni. Radiološki nalaz šaka je ukazivao na odsustvo ili smanjene dimenzija pojedinih falangi prstiju, te deformitete glave i dijafizu pojedinih falangi obe šake, kao i prisustvo mekotkivne senke u regiji distalne falange trećeg prsta leve šake. Dečiji hirurg je potvrdio prisustvo amnionskih brida kod novorođenčeta fizikalnim pregledom, nakon radiološkog nalaza. Citogenetsko istraživanje je dokazalo normalan muški kariotip. Kardiološkom, neonatološkim i nefrološkim pregledom isključeno je prisustvo anomalija drugih organskih sistema. Zaključak: Kod novorođenčadi sa anatomskim anomalijama, prilikom postavljanja dijagnoze, treba misliti na sindrom amnionskih brida. Ultrazvučna prenatalna dijagnostika je veoma bitna, ali nije uvek dovoljno senzitivna u otkrivanju manjih anomalija. Od značaja je multidisciplinarni pristup, kako u dijagnostici sindroma, tako i u terapiji, u zavisnosti od kliničke slike.
Reference
Allen, L.M. (2007) Constriction rings and congenital amputations of the fingers and toes in a mild case of amniotic band syndrome. Journal of Diagnostic Medical Sonography, 23(5): 280
Burk, C.J., Aber, C., Connelly, E.A. (2007) Ehlers-Danlos syndrome type IV: Keloidal plaques of the lower extremities, amniotic band limb deformity, and a new mutation. J Am Acad Dermatol, 56(2 Suppl):S53-S54
Dyer, J.A., Chamlin, S. (2005) Acquired raised bands of infancy: Association with amniotic bands. Pediatric Dermatology, 22(4): 346
Fathallah, Z.F. (2007) Unusual Presentation of Amniotic Band Syndrome. Bas J Surg, 11:77-9
Matić, A., Komazec, J. (2009) Sindrom amnionskih brida. Acta medica Medianae, vol. 48, br. 2, str. 44-48
Poeuf, B., Samson, P., Magalon, G. (2008) Amniotic band syndrome. Chir Main, 27(Suppl 1):S136-47
Quintero, R.A., Morales, W.J., Phillips, J., Kalter, C.S., Angel, J.L. (1997) In utero lysis of amniotic bands. Ultrasound Obstet Gynecol, 10(5): 316-20
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: prikaz slučaja
DOI: 10.5937/tmg1503171M
objavljen u SCIndeksu: 11.01.2016.

Povezani članci

Acta medica Medianae (2009)
Sindrom amnionskih brida
Matić Aleksandra, i dr.