Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 9 od 9  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 39, br. 2, str. 66-77
Upotreba interneta kod đaka u Knjaževcu
aSlužba za zdravstvenu zaštitu predškolske i školske dece sa medicinom sporta i savetovalištem za mlade, Zdravstveni centar, Knjaževac
bZd Kranj, Slovenija
cDom zdravlja, Zaječar
dSlužba hitne medicinske pomoći, Zdravstveni centar, Knjaževac
eDom zdravlja, Doljevac
fUniverzitet u Nišu, Medicinski fakultet
gSlužba hitne medicinske pomoći, Dom zdravlja, Jagodina

e-adresadraganamitrovic1981@gmail.com
Ključne reči: internet; adolescent; zavisnost
Sažetak
Bezbedno korišćenje interneta podrazumeva psihičku i fizičku zaštitu osobe prilikom obavljanja aktivnosti na internetu. Zavisnost od interneta je klinički poremećaj sa snažnim negativnim posledicama na socijalno, radno, porodično, finansijsko i ekonomsko funkcionisanje ličnosti. Cilj rada je da prikaže rasprostranjenost upotrebe interneta kod mladih u knjaževačkim osnovnim i srednjim školama. Materijal i metode: anketiranje ispitanika je obavljeno u toku februara 2014. godine. Anketiranje učenika bilo je anonimno i obavljeno je od strane dr Dragane Mitrović. Anketu je kreirala dr Dragana Mitrović, lekar na specijalizaciji iz Pedijatrije, član Savetovališta za mlade, po ugledu na anketu korišćenu u istraživanju doktorke Branislave Stanimirov, pedijatra iz Novog Sada. Anketirano je 316 učenika osnovnih i srednjih škola u Knjaževcu, starosti 13-16 godina, metodom slučajnog uzorka. Anketa se sastoji od 11 pitanja. Prosečna starost ispitanika je 14 godina. Rezultati i diskusija: od 316 anketiranih učenika, 99,37% koristi internet (99,40% dečaka i 99,32% devojčica). Duže od sat vremena na internetu provodi 64,87% (61,31% dečaka i 68,92% devojčica); 30-60 minuta na internetu provodi 26,90% (28,57% dečaka i 25% devojčica), manje od 30 minuta provodi 7,60% dece (9,52% dečaka i 5,40% devojčica), dok na internetu ne provodi svoje vreme svega 0,63% učenika (0,60% dečaka i 0,68% devojčica). Svakog dana internet koristi 82,59% dece (81,55% dečaka i 83,78% devojčica), nekoliko puta nedeljno 16,46% (17,26% dečaka i 15,54% devojčica), jednom mesečno internet koristi 0,32% dece (0,32% dečaka i 0% devojčica), dok internet nikada ne koristi svega 0,63% (0,60% dečaka i 0,67% devojčica). Zbog korišćenja interneta, noću redovno ne spava 30,38% dece (27,98% dečaka i 33,11% devojčica), školske obaveze zapostavlja njih 22,78% (29,76% dečaka i 21,62% devojčica). Porodične obaveze zapostavlja 15,19% ispitanika (16,01% dečaka i 14,19% devojčica). Facebook profil ima 92,41% dece (91,61% dečaka i 93,24% devojčica). Njih 60,76% ima profil samo na Facebook-u (66,07% dečaka i 54,73% devojčica), a na Facebook-u i još nekoliko socijalnih mreža profil ima 31,65% dece (25,60% dečaka i 38,51% devojčica). Sportom se profesionalno ili rekreativno bavi 54,75% dece (69,05% dečaka i 67,26% devojčica). Svoj krug realnih prijatelja je uz pomoć interneta proširilo 66,46% učennika (67,26% dečaka i 65,54% devojčica). Đaci najviše koriste internet radi zabave, njih 84,49% (86,31% dečaka i 82,43% devojčica), dok radi učenja, saznanja o nečem novom to čini 15,51% đaka (13,09% dečaka i 17,57% devojčica). Uz internet svoje slobodno vreme provodi 49,37% ispitanika (46,43% dečaka i 46,62% devojčica), sportom se u slobodno vreme bavi njih 16,77% (23,81% dečaka i 8,78% devojčica); u društvu sa porodicom i prijateljima slobodno vreme provodi 22,15% dece (19,05% dečaka i 25,68% devojčica), uz TV program to čini 3,48% dece (3,57% dečaka i 9,46% devojčica), knjige u slobodno vreme čita 5,38% (2,98% dečaka i 8,11% devojčica), dok se ostalim aktivnostima bavi 2,85% dece (4,17% dečaka i 1,35% devojčica). Zaključak: Dobijeni rezultati pokazuju da je upotreba interneta veoma česta pojava među adolescentima. Veliki broj dece svakodnevno provodi vreme uz internet, i to duže od sat vremena, i to češće devojčice. Neretko adolescenti ne spavaju redovno, što je češće kod devojčica, a takođe zapostavljaju svoje školske i porodične obaveze, mahom dečaci. Veoma veliki broj dece ima profil na Facebook-u, a neretko imaju profile na drugim socijalnim mrežama istovremeno. Dečaci češće imaju samo profil na Facebook-u devojčice imaju češće više profila na više mreža. Veliki broj dece se izjasnio da je stekao nove ,,realne' prijatelje uz pomoć interneta i da internet koriste više radi zabave, a manje radi učenja. Najveći broj dece slobodno vreme provodi uz internet, nešto manje baveći se sportom, i to češće dečaci, i družeći se sa porodicom i prijateljima, a to čine češće devojčice, a najmanje čitajući knjige i uz TV program, što više čine devojčice. Preventivne aktivnosti treba usmeriti ka promociji zdravih stilova života i prevenciji izazivanja zavisnosti od interneta kod dece.
Reference
*** Zavisnost od interneta-sajber generacija. Beograd, Danas.rs [homepage on internet], (12. 12. 2012. 18h, 53min). Dostupno na: http://danas.rs/dodaci/psihologija/zavisnost_od_interneta__sajber_generacija.62.html?news_id=252750
*** Neredovan odlazak dece na spavanje utiče na ponašanje. Beograd, Roditeljportal.com [homepage on internet], (01. 11. 2013.) Dostupno na: http://www.roditeljportal.com/clanak/vaspitanje/neredovanodlazak-dece-na-spavanje-utice-na-ponasanje.htm
*** (2014) Pozitivni aspekti sporta i fiziĉke aktivnosti. Beograd, Savremenisport.com [homepage on internet], Dostupno na: http://www.savremenisport.com/Medicina_Pozitivni_aspekt_i_sporta_i_fizicke_aktivnosti.html
*** (2009) Kako prepoznati da upotreba interneta ugrožava vaše dete. Beograd, Kliknibezbedno.rs [homepage on internet], Dostupno na: http://www.kliknibezbedno.rs
*** Intervju- Bezbedan internet. Sombor, Bezbedannet.wordpress.com [homepage on internet], Dostupno na: htpp://bezbedannet.wordpress.com, (06.06. 2013)
*** (2014) Zavisnost od interneta. Niš, Stetoskop.info.rs [homepage on internet], Dostupno na: htpp://.stetoskop.info/Zavisnost-od-interneta-4867-s9-content. htm?b6
*** Internet i mladi. Sarajevo, Portal.skola.ba[homepage on internet] , (03. 02. 2012), Dostupno na: htpp://.portal.skola.ba/start/Roditelji/Savjeti/tabid/118/id/23 95/Default.aspx 03.'2.2012
*** (2008) Mladi amerikanci nisu najveći surferi. Beograd, Mc.rs [homepage on internet], (novembar ). Dostupno na http://www./code/navigate.aspx?Id=1556 24
Đurović, Lj. Novi stilovi života-nove bolesti zavisnosti. Dostupno na: http://www.dzpg.me/wp-content/uploads/2012/11/Novi-stilovi-zivota.pdf, 28.02.2014
Ha, J.H., Kim, S.Y., Bae, S.C., Bae, S., Kim, H., Sim, M., Lyoo, I.K., Cho, S.C. (2007) Depression and Internet Addiction in Adolescents. Psychopathology, 40(6): 424-430
Hinić, D. (2008) Korisnički profili internet zavisnika u Srbiji. Psihologija, vol. 41, br. 4, str. 435-453
Jović, J., Đinđić, N. (2011) Uticaj dopaminergičkog sistema na zavisnost od interneta. Acta medica Medianae, vol. 50, br. 1, str. 60-66
Koh, Y.S. (2007) Development and application of K-scale as diagnostic scale for Korean Internet addiction. u: International symposium on the counselling and treatment of youth Internet addiction, National Youth Commission, 294
Kostić, M. (2010) Stil i način života učenika srednjih škola u Zaječaru. Timočki medicinski glasnik, vol. 35, br. 3-4, str. 64-70
Kovačević-Lepojević, M. (2011) Pojam i karakteristike internet-zavisnosti. Specijalna edukacija i rehabilitacija, vol. 10, br. 4, str. 615-631
Nelson, M.C., Neumark-Stzainer, D., Hannan, P.J., Sirard, J.R., Story, M. (2006) Longitudinal and secular trends in physical activity and sedentary behavior during adolescence. Pediatrics, vol. 118 br. 6 Dec., str.e1627-e1634
Stanimirov, B. (2013) Internet savremeni stil Života ili nova zavisnost. u: 45. Pedijatrijski dani Srbije sa međunarodnim učešćem Zbornik radova, 183-184
Tapavički-Duronjić, T., Pribišev-Beleslin, T. Djeca i internet. Dostupno na: http://www.djeca.rs.ba/uploaded/Internet%20i%20djeca.%203.pdf
Ybarra, M. (2006) The role of adolescent depressive symptomatology in internet experiences. Baltimore: Johns Hopkins University
Young, K.S. (2004) Internet Addiction: A New Clinical Phenomenon and Its Consequences. American Behavioral Scientist, 48(4): 402-415
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
DOI: 10.5937/tmg1402066M
objavljen u SCIndeksu: 15.05.2015.

Povezani članci