Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 39, br. 2, str. 61-65
Učestalost mentalnih poremećaja u službi opšte medicine Doma zdravlja Doljevac
aSlužba za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva, Dom zdravlja Doljevac
bUniverzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Institut za biomedicinska istraživanja
cKlinički centar Niš, Klinika za zaštitu mentalnog zdravlja
dSlužba za zdravstvenu zaštitu predškolske i školske dece sa medicinom sporta i savetovalištem za mlade, Zdravstveni centar Knjaževac
eUniverzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Stomatološka klinika
fUniverzitet u Nišu, Medicinski fakultet

e-adresamilosbogoslovic@gmail.com
Sažetak
Sažetak: Uvod: Poremećaji mentalnog zdravlja danas, kako u svetu, tako i kod nas, predstavljaju ozbiljan sociomedicinski problem. Cilj rada: Pokazati i ispitati zastupljenost mentalnih poremećaja, utvrditi u kakvom su odnosu sa starosnom i polnom strukturom kod pacijenata lečenih u Službi opšte medicine Doma zdravlja Doljevac. Metod: Uvidom u zdravstvenu dokumentaciju i elektronsku bazu podataka osiguranika sa teritorije opštine Doljevac, starosne dobi iznad 18 godina, koji su se javili svom izabranom lekaru tokom 2013, sprovedeno je istraživanje. Podaci prikupljeni su upisivani, a zatim analizirani i predstavljeni grafički. Rezultati: Od ukupnog broja osiguranika na teritoriji opštine Doljevac starosti iznad 18 godina (19030), zbog nekog simptoma poremećaja mentalnog zdravlja se svom izabranom lekaru tokom 2013. godine javilo 4378 pacijenata (23%). Većinu pacijenata sa simptomatologijom poremećaja mentalnog zdravlja činile su osobe ženskog pola 69,30%, dok su osobe muškog pola činile 30,70%. Pacijenti su najčešće dijagnostikovani kao F41 (anksiozni poremećaj), 55,85% od ukupnog broja, zatim kao F32 (depresivni poremećaj), 17,10%, i kao F43 (reakcija na teški stres i poremećaji prilagođavanja), 12,29%. Najčešće su mentalni poremećaji zastupljeni kod pacijenata starosne dobi 35-65 godina, i to 49,27%, i kod pacijenata starosti preko 65 godina, 41,09%, dok su kod osoba starosti 18-35 godina zastupljeni sa 9,64%. Zaključak: Ispitivanjem pacijenata Doma zdravlja Doljevac pokazalo se da je učestalost mentalnih poremećaja zastupljena u velikom broju. Zabrinjavajuće je to što četvrtina populacije sa teritorije opšine Doljevac ima simptomatologiju poremećaja mentalnog zdravlja. Oboleva stanovništvo svih starosnih grupa, a obolevanje radno sposobne populacije povlači sa sobom socijalno ekonomske posledice.
Reference
Bogoslović, M., Potić, M., Mitrović, D. (2012) Upotreba benzodiazepina kod pacijenata u ordinaciji izabranog lekara u Domu zdravlja Doljevac. Timočki medicinski glasnik, vol. 37, br. 3, str. 150-153
Gojković-Bukarica, Lj. (2006) Leksikon Bolesti i lekovi. Beograd: Integra
Jašović-Gašić, M., Lečić-Toševski, D., i dr. (2010) Psihijatrija udžbenik za studente medicine. Beograd: Medicinski fakultet, CIBID
Jerotić, V. (1996) Neuroza kao izazov. Beograd: Službeni list SRJ
Lapčević, M., Žigić, D., Ivanković, D. (2002) Metodologija naučnog istraživanja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Beograd: Srpsko lekarsko društvo / SLD
Maltzer, H. (2003) Development of a common instrument for mental health. IOS Press, p. 35
Ministarstvo zdravlja Republike Srbije (2007) Istraživanje zdravlja stanovnika Republike Srbije, 2006 godina - finalni izveštaj. 4(2): 283-305
Petrović, B., Ratković, S., Ivanović, M., Kaljević, D. (2007) Prevalencija poremećaja mentalnog zdravlja u toku 2006. godine u službi opšte medicine. Opšta medicina, vol. 13, br. 3-4, str. 117-120
Republička stručna komisija za izradu i implementaciju vodiča u kliničkoj praksi, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije (2013) Nacionalni vodič dobre kliničke prakse za dijagnostikovanje i lečenje shizofrenije. Beograd: Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
Žigić, D., Lapčević, M., Popović, J., Ivanković, D. (2003) Opšta medicina - porodična medicina. Beograd: Srpsko lekarsko društvo / SLD - Sekcija opšte medicine
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
DOI: 10.5937/tmg1402061B
objavljen u SCIndeksu: 15.05.2015.