Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:91
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:83
članak: 2 od 6  
Back povratak na rezultate
Tehnika
2017, vol. 72, br. 1, str. 117-125
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 21/05/2017
doi: 10.5937/tehnika1701117J
Creative Commons License 4.0
Motivacija i politika upravljanja ljudskim resursima u organizaciji
Univerzitet 'Union - Nikola Tesla', Beograd

e-adresa: g.jovanovicbg@gmail.com

Sažetak

Organizacije danas posluju u neizvesnom okruženju, praćenom stalnim promenama i tehnološkim inovacijama. Najveći uticaj na uspešnost poslovanja imaju ljudi kao ključni poslovni resursi. Motivacija i zadovoljstvo zaposlenih postaju osnov savremene organizacije. Motivisani zaposleni danas predstavljaju strateški resurs kojima se stiče konkurentska prednost organizacije.

Ključne reči

Reference

Čerović, S. (2013) Upravljanje ljudskim resursima u hotelijerstvu. Beograd
Đorđević, B.J., Pavić, S.Ž. (2011) Osnove menadžmenta ljudskih resursa. Beograd: Univerzitet Singidunum, 203-204
Kordić, B., Pajević, D. (2007) Opšta psihologija sa socijalnom psihologijom. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju
Martinović, M., Tanasković, Z. (2014) Menadžment ljudskih resursa. Užice, 96
Mašić, B. (2010) Menadžment. Beograd
Vallerand, R.J., Pelletier, L.G., Koestner, R. (2008) Reflections on self-determination theory. Canadian Psychology/Psychologie canadienne, 49(3): 257-262