Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 5 od 6  
Back povratak na rezultate
Ekonomika
2014, vol. 60, br. 1, str. 50-59
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak

Menadžment kvaliteta građevinskih kompanija
Univerzitet 'UNION Nikola Tesla', Beograd

e-adresa: vukmiletic88@hotmail.com

Sažetak

Postizanje visokog stepena poslovne uspešnosti građevinskih kompanija predstavlja izazov savremenog menadžmenta koji podrazumeva visok nivo performansi i rezultata u poređenju sa konkurencijom ili sa najboljima u grani/ grupaciji. To znači pokazivanje dugoročnih trendova poboljšanja, proboja i inovacija u svim aspektima poslovanja, te postojanje i primena TQM tehnika i aktivnosti. Stvaranje proizvoda visokog nivoa kvaliteta na sve probirljivijem tržištu neophodan je preduslov opstanka građevinskih kompanija, pri čemu je važno pojačati pritisak i na kontrolu troškova kvaliteta i uopšte poslovanja uz kontinuirano praćenje promena u okruženju i tražnje za njihovim proizvodima. U tom smislu u radu se kvalitet u građevinarstvu tretira sa aspekta kvaliteta objekta koji se očituje u njegovoj funkcionalnosti, ekonomičnosti, estetici, energetskoj efikasnosti i sigurnosti. Takođe se kvalitet posebno razmatra i u odnosu na nivo satisfakcije svih učesnika u gradnji - naručioca, investitora, izvođača i krajnjih korisnika objekata.

Ključne reči