Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 6 od 6  
Back povratak na rezultate
Ekonomika
2014, vol. 60, br. 3, str. 47-58
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 15/05/2015
Strategije održivog poslovnog rasta preduzeća u uslovima krize
Univerzitet 'Union - Nikola Tesla', Fakultet za graditeljski menadžment - FGM, Beograd

e-adresa: rektor@unionnikolatesla.edu.rs, vukmiletic88@hotmail.com

Sažetak

Poslovna praksa preduzeća ukazuje da je rast najveći izazov upravljanju u današnjem poslovanju. Stoga ne treba posebno uveravati da je rast nešto što se teško ostvaruje, posebno u uslovima ekonomske krize. Imajući to u vidu, u ovom radu se naglašava činjenica da je potencijalni rast ključna poluga za ostvarenje dobiti preduzeća. Na tom putu treba otkloniti brojne prepreke i realizovati napore usmerene na postizanje rasta i delovati s ciljem održivog uspeha. Sugeriše se da bi ishodišna preokupacija menadžmenta preduzeća trebalo da bude građenje temeljne strategije za generisanje rasta, te u kojoj meri i na koji način iskoristiti sopstveni potencijal rasta uz stvaranje očekivane vrednosti. Tim pre, jer izbor i formulisanje strategije predstavlja diferencirajući faktor i razliku između uspešnog i neuspešnog poslovanja. Razume se da rast treba postići, pre svega, kombinacijom strategija spajanja i preuzimanja, inovacijom proizvoda, organizacionom efiksanošću i novim tržištima.

Ključne reči