Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 5 od 8  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 57, br. 1, str. 110-118
Uticaj rastvora kiselina na raspodelu deformacija kod staklo-poliestar kompozitnih cevi istaloženih dejstvu unutrašnjeg pritiska
aVojnotehnički institut - VTI, Beograd
bUniverzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet
cBelgrade Polytechnic, Belgrade

e-adresaslavisa@tmf.bg.ac.rs
Projekat:
Proučavanje sinteze, strukture i aktivnosti organskih jedinjenja prirodnog i sintetskog porekla (MPNTR - 172013)
Mikromehanički kriterijumi oštećenja i loma (MPNTR - 174004)

Ključne reči: staklo-poliestar kompozit; unutrašnji pritisak; uticaj rastvora; vlaknima ojačane cevi
Sažetak
Cilj ovog rada je određivanje raspodele deformacija kod staklo-poliestar kompozitnih cevi koje su istaložene dejstvu unutrašnjeg pritiska. Prethodno su izvršena ispitivanja na netretiranim cevima u cilju određivanja originalnih svojstava. Zatim su cevi tretirane 25%-im rastvorom kiselina. Upotrebljene su fosforna i azotna kiselina zbog njihove česte upotrebe u hemijskoj industriji. Cevi su izrađene metodom namotavanja ('filament winding'), pri čemu su uglovi namotavanja staklenih vlakana [90 ]2[±55°]4[90°]4. Vrednosti deformacija usled delovanja unutrašnjeg pritiska su registrovane mernim trakama postavljenim u tri pravca: 0°, 90° i ± 45° u odnosu na osu cevi. Ispitivanja su izvođena do pojave procurivanja pri vrednosti pritiska od 100 bar, tj. do pojave prvih prslina. Prikazana je i mikromehanička analiza izvedena na prelomnim površinama pomoću skenirajućeg elektronskog mikroskopa (SEM) čime su dobijena saznanja o modelima i mehanizmima loma usled dejstva primenjenog opterećenja.
Reference
*** (2001) SRPS ISO Standard 1167: Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids: Resistance to internal pressure: Test method
*** ASTM D3039 / D3039M - 14: Standard test method for tensile properties of polymer matrix composite materials
Flueler, P., Farshad, M. (1995) Arrest of rapid crack propagation in polymer pipes. Materials and Structures, 28(2): 108
Guan, Z.W., Boot, J.C. (2001) Creep analysis of polymeric pipes under internal pressure. Polym Eng Sci, 41(6); 955-961
Hammami, A., Al-Ghuilani, N. (2004) Durability and environmental degradation of glass-vinylester composites. Polymer Composites, 25(6): 609-616
Mahmoud, M.K., Tantawi, S.H. (2003) Effect of strong acids on mechanical properties of glass/polyester GRP pipe at normal and high temperatures. Polymer-Plastics Technology and Engineering, 42(4), 677-688
Mouallif, I., Latrach, A., Chergui, M., Benali, A., Elghorba, M., Mouallif, Z., Hangouet, J.-P., Barbe, N. (2013) Degradation of dynamic mechanical properties of glass fiber reinforced polyester composite pipes after immersion in various temperatures. Journal of Composite Materials, 48(24): 3025-3034
Sindhu, K., Joseph, K., Joseph, J.M., Mathew, T.V. (2007) Degradation studies of coir fiber/polyester and glass fiber/polyester composites under different conditions. Journal of Reinforced Plastics and Composites, 26(15), 1571-1585
Stamenović, M., Putić, S., Rakin, M., Medjo, B., Čikara, D. (2011) Effect of alkaline and acidic solutions on the tensile properties of glass-polyester pipes. Materials & Design, 32(4): 2456-2461
Stamenović, M., Putić, S., Medjo, B., Rakin, M., Zrilić, M. (2012) Effect of solution pH on crack initiation and propagation in glass-polyester pipes subjected to impact. Polymer Composites, 33(8): 1321-1328
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: naučni članak
DOI: 10.5937/ZasMat1601110T
objavljen u SCIndeksu: 11.06.2016.

Povezani članci

Acta periodica technologica (2009)
Određivanje zatezne čvrstoće u uzdužnom i obimnom pravcu u staklo-poliester kompozitnim cevima
Putić Slaviša S., i dr.

Acta periodica technologica (2011)
Uticaj baznih rastvora na zatezne karakteristike staklo-poliester kompozitnih cevi
Putić Slaviša S., i dr.

Acta periodica technologica (2012)
Mehanička svojstava recikliranog staklo-epoksi kompozitnog materijala
Petrović Jelena M., i dr.