Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 6 od 8  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 56, br. 4, str. 421-428
Mikromehanička analiza loma laminatnog staklo-epoksi kompozitnog materijala ispitivanog na zatezanje
aUniverzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet
bVazduhoplovna akademija, Beograd
cUniverzitet u Beogradu, Mašinski fakultet
dVŠSS Beogradska Politehnika, Beograd

e-adresaslavisa@tmg.bg.ac.rs
Ključne reči: mikromehanička analiza; staklo-epoksi kompozitni materijali; zatezna svojstva staklo-epoksi kompozitnog materijala; ispitivanje na zatezanje staklo-epoksi kompozitnog materijala
Sažetak
Predmet i cilj ovog rada je određivanje statičkih zateznih svojstava staklo-epoksi polimernog kompozitnog materijala. Ispitivani materijal je kompozitni materijal stakleno platno 280 g/m², 'twill tkanje' širine 100 cm, tip - Interglas 92125 i epoksi smola tip MGS L-135, a uzorci su oblikovani ručnom metodom sa 35% zapreminskog udela vlakana. Ispitivane su orijentacije 0/90° i ±45°. Određeni su zatezna čvrstoća i modul elastičnosti prema odgovarajućim standardnim ispitivanjima. Pored izvedene analize dobijenih rezultata, a na osnovu izgleda prelomnih površina uzoraka izvedena je i mikromehanička analiza nastanka i razvoja oštećenja pri zatezanju čime su potvrđeni svi mehanizmi i oštećenja karakteristični za ovakvu vrstu materijala i ispitivanja. Mikromehaničkom analizom na prelomnim površinama ispitivanih uzoraka se došlo do strukture koja je povoljnija u eksploataciji pri ovakvog tipu spoljašnog opterećenja.
Reference
*** (1999) Annual book of ASTM standards. Philadelphia, PA: American Society for Testing and Materials, Vol. 15.03
Agarwal, B.D., Broutman, L.J. (1990) Analysis and perfomance of fiber composites. USA: John Wiley & Sons
Aleksić, R., Radojević, V., Jančić, R. (2007) Funkcionalni kompozitni materijali, beleške sa predavanja. Beograd: Tehnološko-Metalurški fakultet, skripta
Gurdal, Z., Haftka, R., Hajela, P. (1999) Design and Optimization of Laminated Composite Materials. John Wiley & Sons
Kaw, K. (2006) Mechanics of Composite Materials. Taylor & Francis, second edition
Petrović, J.M., Bekrić, D.Ž., Vujičić, I.T., Dimić, I.D., Putić, S.S. (2013) Microstructural characterization of glass-epoxy composites subjected to tensile testing. Acta periodica technologica, br. 44, str. 151-162
Putić, S., Burzić, Z., Stamenović, M., Stajčić, P. (2006) Zatezna svojstva polimernog kompozitnog materijala poliaramidna vlakna (Kevlar 129) - poli(vinilbutiral)(PVB). Metalurgija, vol. 12, br. 1, str. 45-52
Putić, S. (2008) Mechanics of Composite Materials, book. Belgrade: Faculty of Technology and Metalurgy
Putić, S. (2006) Mehanička svojstva polimernih kompozitnih materijala. Beograd: Tehnološko-Metalurški fakultet
Reddy, J.N. (2003) Mechanics of Composite Materials and Shells-Theory and Analysis. Taylor & Francis
Schwartz, M.M. (1984) Compozite Materials Handbook. USA: McGraw-Hill
Vasiliev, V., Morozov, E. (2001) Mechanics and Analysis of Composite materials, book. Elsevier Science Ltd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
DOI: 10.5937/ZasMat1504421M
objavljen u SCIndeksu: 11.06.2016.