Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:32
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:27

Sadržaj

članak: 4 od 4  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 3, br. 5, str. 32-42
Uloga znanja u kreiranju konkurentske prednosti
aVazduhoplovna akademija, Beograd
bUniverzitet u Novom Sadu, Tehnički fakultet 'Mihajlo Pupin', Zrenjanin
cIntelekt, Beograd

e-adresailicdragoljub57@gmail.com, cvjetkovicm@gmail.com, cvjetkovicm@hotmail.com
Ključne reči: znanje; obrazovanje; intelektualni kapital; unapređenje znanja; konkurentska prednost
Sažetak
Ključni faktor kreiranja konkurentske prednosti predstavlja znanje, a njegovo kreiranje, unapređivanje i iskorišćavanje otvara put ka uspešnom poslovanju. Znanje je faktor koji generiše brze promene i obezbeđuje opstanak u uslovima globalne konkurencije i nepredvidivog poslovnog okruženja. Obuka i razvoj zaposlenih treba da bude cilj kome teže preduzeća koja žele da obezbede opstanak, rast i razvoj. Unapređenjem znanja stvaraju povoljan ambijent za efikasnu realizaciju postavljenih ciljeva i izazove savremenog tržišta. Uspešne privrede i njeni subjekti svoju konkurentnost baziraju na obrazovanju svog stanovništva i unapređenju intelektualnog kapitala. Budući pravci razvoja naše privrede treba da se usmere upravo na investiranje u obrazovanje i znanje. Domaća preduzeća moraju da uvide značaj čoveka, sa svojim znanjima i veštinama, kao najvažnijeg resursa i obezbede njegovo stručno usavršavanje i obučavanje.
Reference
Albijanić, M. (2011) Intelektualni kapital - uticaj na konkurentnost i ekonomski rast. Beograd: Službeni glasnik
Bok, D. (2005) Univerzitet na tržištu: komercijalizacija visokog školstva. Beograd: Clio
Dess, G.G., Lumpkin, G.T., Eisner, A.B. (2007) Strategijski menadžment. Beograd: Data Status
Haljilji, B. (2012) Intelektualni kapital kao determinanta kreiranja vrednosti i konkurentske prednosti kompanija. Socioeconomica, br. 2. str. 303-312
Jovanović, P., Mišković, V., Šobajić, V., Rudić, T. (2011) Upravljanje znanjem i revolucija znanja. Industrija, vol. 39, br. 1, str. 217-226
Lendis, D. (2004) Bogatstvo i siromaštvo nacija. Zašto su jedni bogati a drugi siromašni. Beograd: Stubovi kulture
Noe, R.A., Hollenbeck, J.R., Gerhart, B., Wright, P.M. (2006) Menadžment ljudskih potencijala - Postizanje konkurentske prednosti. Zagreb: Mate
Privredna komora Srbije (2012) Analiza rezultata istraživanja o potrebama privrede za znanjima i veštinama. Beograd
Sajfert, Z., Đorđević, D., Bešić, C. (2007) Menadžment i moć razmene znanja. Beograd: Zadužbina Andrejević
Schwab, K. (2011) The global competitiveness report 2011-2012. Yeneva, SW: World Economic Forum
Stiglic, D.E. (2004) Ekonomija javnog sektora. Beograd: Ekonomski fakultet
Šarčević, M. (2013) Znanje kao ključni faktor konkurentske prednosti i unapređivanja inovativnosti. Zbornik radova Ekonomskog fakulteta, Pale, 7. str. 73-80
Tisen, R., Andriesen, D., Depre, L.F. (2006) Dividenda znanja - stvaranje kompanija sa visokim učinkom kroz upravljanje znanjem kao vrednošću. Novi Sad: Adižes
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/EkoIzavov1405032I
objavljen u SCIndeksu: 02.10.2017.

Povezani članci

Vojno delo (2012)
Mogućnosti primene cost-benefit analize projekata u sistemu odbrane Republike SR
Todorović Marija Lj., i dr.

Vojno delo (2016)
Osobenosti poreskog sistema Republike Kipar
Ćurčić Mihailo B., i dr.

Vojnotehnički glasnik (2013)
Prilog unapređenju menadžmenta u logistici odbrane
Ljubojević Srđan D., i dr.

prikaži sve [51]