Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 4 od 7  
Back povratak na rezultate
2016, br. 8, str. 77-104
(Ne)mogućnost da se bude autentičan u komunikaciji
Džon Nezbit Univerzitet, Fakultet za kulturu i medije, Beograd, Srbija

e-adresatmilivojevic@naisbitt.edu.rs
Ključne reči: autentičnost; komunikacija; pravi i lažni self; organizam; telesna svesnost
Sažetak
Termin 'autentično' se prevodi kao nepatvoreno, izvorno, istinito ili verodostojno i uvek ima pozitivnu konotaciju. Kad je u pitanju neka osoba, govorimo o njenoj posebnosti, individualnosti, neponovljivosti ili originalnosti. U ponašanju i komunikaciji, autentičnost se često poistovećuje sa iskrenošću, poštenjem i spontanošću. Najsažetija i najobuhvatnija definicija autentičnosti bila bi: 'biti u skladu sa samim sobom', a u imperativnom obliku: 'Budi ono što jesi!'. Međutim, prvi pokušaj analize tog naizgled samorazumljivog izraza suočava nas sa nizom problema i nedoumica, počev od toga da može da se shvati kao tautologija. Iskazano u obliku logičke formule, dobijamo Ja = Ja. Ali koje je to 'ja' s kojim treba da se uskladim ili ono koje je zaduženo da vrši to usklađivanje? Drugi problem nije logičke, već filozofsko-aksiološke i sociopsihološke prirode. Ako autentičnost, odnosno sklad sa samim sobom, postavimo kao poželjan cilj kojem treba težiti, rizikujemo da upadnemo u vrednosne kontradikcije kao, npr, u izrazu: 'autentični manipulator, lažov, prevarant' i sl. Stoga je neophodno prvo brižljivo definisati sam pojam 'autentičnost', odnosno analizirati sličnosti i razlike u odnosu na srodne pojmove, kako bi se potom moglo odgovoriti na pitanje koje je implicitno sadržano u naslovu: da li možemo da budemo autentični u komunikaciji.
Reference
Bojanović, R.Ž. (1989) Autentična i neautentična ličnost. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Frankl, V.E. (2009) Psihoterapija i egzistencijalizam. Beograd: Žarko Albulj
From, E. (1986) Čovjek za sebe. Zagreb: Naprijed
From, E. (2015) Umeće slušanja. Beograd - Podgorica: Nova knjiga plus - Nova knjiga
From, E. (1986) Psihoanaliza i religija. Zagreb: Naprijed
Gendlin, E. (1997) Experiencing and the creation of meaning: A philosophical and psychological approach to the subjective. Northwestern University Press
Greenberg, L., Rice, L.M., Elliot, R. (1992) Facilating emotional change: The moment-by-moment process. New York: Guilford Press
Maslov, A.H. (2001) O životnim vrednostima - Izabrani eseji o psihologiji vrednosti. Beograd: Žarko Albulj
May, R. (1953) Man's search for himself. New York: W.W. Norton & Company
Monsen, N.K. (2006) Čovek koji voli - osoba i etika. Sremski Karlovci-Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Mounier, E. (1949) Le personnalisme. Paris: Presses universitaires de France
Rodžers, K. (1985) Kako postati ličnost. Beograd: Nolit
Rogers, C. (1966) Psychotherapies et relations humaines. Louvain: Publications universitaires
Simeunović, V. (2005) Intersubjektivnost, dijalog, komunikacija. Arhe, vol. 2, br. 4, str. 117-131
Steiner, C.J., Reisinger, Y. (2006) Understanding existential authenticity. Annals of Tourism Research, 33(2): 299-318
Thibon, G. (1953) La crise moderne de l'amour. Paris: Editions universitaires
Winnicott, D. (1970) Distorsion du moi en fonction du vrai et du faux self: Developpement affectif et environnement: Processus de maturation chez l'enfant. Paris: Payot
Zečević, A. (2015) Istina, lepota i granice znanja: put od nauke do religije. Beograd: Službeni glasnik
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/gfkm1608077M
objavljen u SCIndeksu: 04.03.2017.

Povezani članci

Nema povezanih članaka