Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5
članak: 1 od 5  
Back povratak na rezultate
Megatrend revija
2019, vol. 16, br. 1, str. 59-77
jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 08/06/2019
doi: 10.5937/MegRev1901059Z
Creative Commons License 4.0
Razvoj turističke privrede Republike Srbije u periodu 2008-2017 godine
Republički zavodi, Republički zavod za statistiku, Beograd

e-adresa: vesna.zlatanovic@stat.gov.rs

Sažetak

Ekonomije mnogih zemalja sveta baziraju se na turizmu čiji se značaj posebno ogleda u umnožavanju efekata privrednih tokova. Turizam vrši uticaj bilo direktan ili indirektan na Bruto domaći proizvod (BDP), na platni bilans, na zaposlenost, na investicionu aktivnost, itd. Analiza je vršena kroz sagledavanje investicija u turizam, broja preduzeća, broja zaposlenih lica I prosečnim zaradama u ovoj oblasti, broja dolazaka turista u Republiku Srbiju, noćenja turista po vrstama turističkih mesta, ostvaren devizni priliv I odliv od turizma po zemljama I međunarodna poređenja Republike Srbije sa zemljama iz okruženja I nekim zemljama članicama EU u broju dolazaka stranih turista. U analizi su, pored podataka iz istraživanja koja se sprovode u Republičkom zavodu za statistiku Srbije, korišćeni I podaci Narodne banke Srbije I Ministarstva trgovine, turizma I telekomunikacija.

Ključne reči

turstička delatnost; dolasci; noćenja; devizni priliv; Republika Srbija

Reference

Gligorijević, Ž., Stefanović, V. (2012) Turizam kao društveno-ekonomski fenomen - pojmovni i vremenski obuhvat. Ekonomske teme, Niš, Ekonomski fakultet, broj 3, 269-282
Ministarstvo Trgovine Turizma I.Telekomunikacija (2016) Informacija o turističkom prometu u Srbiji za 2016. godinu
Narodna Banka Srbije (2016) Informacija o deviznom prilivu od turizma za 2016. godinu
Republički Zavod Za Statistiku (2017) Statistički godišnjak Srbije za 2017. godinu
Republički Zavod Za Statistiku (2017) Statistički kalendar Srbije za 2017. godinu
Republički Zavod Za Statistiku (2017) Trendovi-jun 2017. godine
Republički Zavod Za Statistiku (2014) Statističko istraživanje o dolascima i noćenjima turista - metodološko uputstvo iz 2014. godine
Republički Zavod Za Statistiku (2017) Opštine i regioni u Republici Srbiji za 2017. godinu
Republički Zavod Za Statistiku (2016) Saopštenje o turističkom prometu u Republici Srbiji za 2016. godinu
United Nations (2015) Statistical yearbook 2015