Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9
članak: 2 od 5  
Back povratak na rezultate
Megatrend revija
2017, vol. 14, br. 1, str. 83-106
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 21/05/2017
doi: 10.5937/MegRev1701083Z
Creative Commons License 4.0
Karakteristike proizvodnje i prometa poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u svetu i Republici Srbiji
Republički zavodi, Republički zavod za statistiku, Beograd

e-adresa: vesna.zlatanovic@stat.gov.rs

Sažetak

Cilj ovog rada je da se prikaže kretanje proizvodnje i prometa (izvoza i uvoza) nekih važnijih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u svetu i kod nas. U radu su prikazane zemlje koje su najveći proizvođači (prvih pet u svetu) i najveći izvoznici i uvoznici posmatranih proizvoda. Takođe, data su učešća tih zemalja u svetskoj proizvodnji, izvozu i uvozu, kao i proizvodnja po stanovniku. Prikazano je i deset najznačajnijih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda koje Republika Srbija proizvodi, uvozi i izvozi. Analiza podataka obuhvatila je razdoblje od 2009-2013. godine (petogodišnji proseci). Izvori podataka na kojima se bazira ova analiza su statistička baza podataka Organizacije Ujedinjenih nacija za ishranu i poljoprivredu-FAO, kao i publikacije Republičkog zavoda za statistiku Srbije (Bilten i saopštenja statistike poljoprivrede i spoljne trgovine).

Ključne reči

Reference

*** (2014) Statistički godišnjak Srbije, Republički zavod za statistiku, www.stat.gov.rs
*** Bilten Poljoprivreda, Republičkog zavoda za statistiku, www.stat.gov.rs
*** Saopštenja Zasejane površine u jesenjoj setvi u Republici Srbiji. Beograd: Republički zavod za statistiku, www.stat.gov.rs
*** Saopštenja Ostvareni prinosi kasnih useva, šljiva i grožđa u Republici Srbiji. Beograd: Republički zavod za statistiku, www.stat.gov.rs
FAO Export of cereals by source and destinations. www.fao.org/waicent/faostat/agricult/expdest-e.htm
FAO Food and people: Dimensions of need. www.fao.org/docrep/018/i3434e/i3434e.pdf
Ivanović, S.P., Ivanović, D.G. (1997) Tržište i plasman povrća u svetu i Jugoslaviji. Ekonomika poljoprivrede, vol. 44, br. 1-2, str. 79-92
Popović, M. (1987) Proizvodnja i potrošnja povrća u Jugoslaviji - stanje i perspektive, hrana i razvoj. Beograd
Vlahović, B. (2003) Tržište poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet