Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 4 od 4  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Građevinskog fakulteta, Subotica
2015, br. 28, str. 91-100
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 03/02/2016
doi: 10.14415/zbornikGFS28.09
Podobnost prirodnih stenskih materijala u Bosni i Hercegovini za građenje kolovoznih konstrukcija
aUniverzitet u Novom Sadu, Građevinski fakultet, Subotica
bUniverzitet u Banjoj Luci, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet, Republika Srpska, BiH

e-adresa: jokanovici@gf.uns.ac.rs, dzeljic@agfbl.org, zgrujic@agfbl.org, bgrujic@agfbl.org

Sažetak

Danas, prateći maksimalnu evoluciju transporta drumskim saobraćajnicama, postoji velika potreba za korišćenjem samo najkvalitetnijih materijala za izgradnju savremenih puteva. Svi ti materijali se nalaze oko nas, ali ih je potrebno na pravi način iskoristiti, što pretpostavlja i poznavanje njihovih svojstava i predviđanje ponašanja u gotovim konstrukcijama. U Bosni i Hercegovini postoji dovoljno kapaciteta za dobijanje kamenih agregata radi proizvodnje svih slojeva kolovoznih konstrukcija. U radu se prikazuje procedura i definišu osnovna ispitivanja stenskih materijala kako bi se dokazala njihova upotrebljivost za izgradnju kolovoznih konstrukcija u Bosni i Hercegovini. Daje se kratak osvrt na osnovne geološke karakteristike ovog prostora, te navode i opisuju kamenolomi najvećeg kapaciteta. Glavni cilj rada je da se utvrdi da li su materijali koji se mogu eksploatisati na prostoru Bosne i Hercegovine dovoljno kvalitetni da bi se koristili za građenje kolovoznih konstrukcija, kao i gde i na koji način se isti mogu upotrebiti.

Ključne reči

kolovozne konstrukcije; stenski materijali; građenje; kvalitet; podobnost

Reference

*** (2015) Geologija Bosne i Hercegovine. http://www.visitmycountry.net/bosnia_herzegovina/bh/index.php/geografija/27-vmc/geografija/225-geologija-bosne-i-hercegovine, 17.11.2015
*** (1987) Naredba o obaveznom atestiranju frakcionog kamenog agregata za beton i asfalt. Službeni list SFRJ, br. 41
Đurić, N. (2009) Osnove geologije i inženjerske geologije. Subotica: Građevinski fakultet Subotica
Subotić, P. (1997) Priručnik za asfalt. Beograd: Institut za puteve