Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
Hemijska industrija
2014, vol. 68, br. 3, str. 279-288
jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
objavljeno: 02/06/2015
doi: 10.2298/HEMIND130427055I
Elektrohemijsko ispitivanje hladno deformisanog bakra u alkalnoj sredini u prisustvu kalijum-etilksantata
Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru

e-adresa: sivanov@tf.bor.ac.rs

Projekat

Osvajanje proizvodnje livenih legura sistema bakar-zlato, bakar-srebro, bakar-platina, bakar-paladijum i bakar-rodijum poboljšanih svojstava primenom mehanizma ojačavanja žarenjem (MPNTR - 34003)

Sažetak

U radu su prikazani rezultati elektrohemijskog ispitivanja bakra u 1 M rastvoru Na2CO3 u prisustvu kalijum-etilksantata (KEtX) različitih koncentracija. KEtX je najčešće korišćen kolektor u procesima flotacione koncentracije sulfidnih minerala obojenih metala te je od značaja poznavanje uticaja njegovog prisustva u alkalnoj sredini na reakcije prisutnih metala, pre svega bakra. Ispitivanja su obavljena na uzorcima od bakra različitog nivoa deformacije 83, 91 i 99%. Uzorci su dobijeni postupkom hladnog izvlačenja žice koja je prethodno dobijena po dip-forming postupku. Za elektrohemijsko ispitivanje bakra koriščena je metoda ciklične voltametrije zato što su korozione karakteristike metala u određenoj sredini povezane sa potencijalom otvorenog kola elektroda od odgovarajućih metala i sa njihovim strujnim odzivom za vreme anodne polarizacije. Eksperimentima je utvrđeno da prisustvo KEtX u rastvoru 1 M Na2CO3 menja hemizam procesa kao i stepen oksidacije bakra pri anodnoj polarizaciji.

Ključne reči

bakar; stepen deformacije; natrijum-karbonat; anodna polarizacija; kalijum-etilksantat