Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 2 od 5  
Back povratak na rezultate
Tekstilna industrija
2018, vol. 66, br. 1, str. 16-22
jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
objavljeno: 13/07/2018
Deformacije na istezanje i habanje pamučnih tkanina različitih prepletaja
aVisoka tehnološko umetnička strukovna škola, Leskovac
bUniverzitet u Nišu, Tehnološki fakultet, Leskovac

Sažetak

U ovom radu obrađeno je ponašanje tkanina različitih prepletaja a približnih finoća i gustina žica na dejstvo pojedinih sila naprezanja i deformacije, posredno, preko mernih metoda koje uključuju delovanje pomenutih spoljašnjih sila. Upotrebljene su tri sirove tkanine (100 % pamuk) u prepletaju keper, panama i rips a analizirani su sledeći parametri: debljina, promena dimenzija, prekidna sila i izduženje, kao i otpornost na habanje. Iz dobijenih rezultata, sa sigurnošću se može zaključiti da otpornost na deformacije tri ispitane tkanine, zavisi od više faktora, u prvom redu od vrste prepletaja, a onda i od finoće i gustine žica, kao i zaostalih naprezanja iz prethodnih faza proizvodnje. Sve to treba uzeti u obzir kod izbora tkanine sa odgovarajućim prepletajem za posebnu namenu gde treba da dođu do izražaja sposobnosti tkanog uzorka da se suprostavi spoljašnjim silama naprezanja.

Ključne reči