Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 5 od 5  
Back povratak na rezultate
Tekstilna industrija
2015, vol. 63, br. 3, str. 23-29
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak

Uticaj primene CAD sistema u malim preduzećima odevne industrije zemalja u razvoju
Visoka strukovna škola za tekstil, Leskovac

e-adresa: dragandimitrijevicnis@gmail.com

Sažetak

U cilju utvrđivanja uzroka slabe modernizacije malih preduzeća odevne industrije, izvršeno je ispitivanje uticaja primene CAD sistema, merenjem parametara: vreme, broj radnika, materijal i kvalitet, po fazama konstrukcijske pripreme urađene na klasičan način, i pomoću CAD sistema (Gerber). Konstrukcijska priprema je rađena za tzv. mala preduzeća, pa je za eksperiment uzeta minimalna proizvodna linija od 32 radnika 'u liniji', sa kolekcijom od 4 odevna predmeta, 20 modela i 14000 komada odeće. Dobijeni rezultati su eksplicitno pokazali pozitivne efekte primene CAD sistema u svim fazama konstrukcijske pripreme (sa različitim procentima poboljšanja), pa se može zaključiti da uzrok slabe modernizacije tj. male primenjenosti CAD sistema u odevnoj industriji nije njihova neefikasnost, već je druge prirode (uočeni problemi: cene CAD sistema, nedostatak stručnog kadra, veličina serija i vrsta asortimana, LOHN poslovi, jeftina radna snaga, loša informisanost, specifičnosti odevne industrije, malih preduzeća ili tržišta, itd.).

Ključne reči