Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:0
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:0
članak: 3 od 4  
Back povratak na rezultate
Facta universitatis - series: Physical Education and Sport
2014, vol. 12, br. 3, str. 241-250
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak

Fizičke karakteristike i eksplozivna snaga dece školskog uzrasta
aUniverzitet u Nišu, Fakultet fizičke kulture
bState University of Novi Pazar, Department of Biomedical Sciences, Study program Sport and Physical Education

e-adresa: uzun@fsfv.ni.ac.rs

Sažetak

Cilj ovog istraživanja bio je da se odredi trend u odnosima između sistema telesnih karakteristika i sistema varijabli eksplozivne snage. Ukupno je 402 ispitanika, starosti 7 do 10 godina, učestvovalo u istraživanju. Sedamnaest mera za određivanje antropometrijskih karakteristika primenjeno je, kao i četiri testa za procenu eskplozivne snage. Na osnovu dobijenih rezutata, odnosa između telesnih karakteristika i eksplozivne snage, utvrđeno je da postoje značajni odnosi između dve istraživane oblasti na podgrupi ispitanika starosti 8, 9 i 10 godina. Odnosi na primeru podgrupe ispitanika starosti 7 godina nisu statistički značanjni (p<0.05). Kada je u pitanju trend odnosa između ispitanika uzrasta od 7 do 10 godina, može se uočiti trajni porast, izuzev u slučaju ispitanika starosti 8 godina, gde se beleži blaži pad u poređenju sa ispitanicima starosti 7 godina. Na osnovu kros-validacije ispitivanih oblasti, može se zaključiti da su voluminoznost i mere kožnih nabora negativne, odnosno da ometaju izvođenje zadataka u kojima je dominantna eksplozivna snaga nogu, na primeru svih podgrupa ispitanika.

Ključne reči

odnosi; telesne karakteristike; eksplozivna snaga