Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 4 od 4  
Back povratak na rezultate
Facta universitatis - series: Physical Education and Sport
2014, vol. 12, br. 1, str. 31-39
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 06/07/2015
Izometrijski potencijal dubokih mišića kičmenog stuba kod odbojkaša kadetskog uzrasta
aDžavni univerzitet u Novom Pazaru, Departman za biomedicinske nauke
bUniverzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

e-adresa: drzbog@gmail.com

Sažetak

Cilj rada je istraživanje eventualnih razlika između izometrijskog potencijala lumbalne i abdominalne regije kičmenog stuba perspektivnih odbojkaša i odbojkašica, članova Kadetske selekcije Srbije, starosti do 14 god. ± 6 meseci. Uzorak ispitanika je obuhvatio 42 ispitanika koji su imali prosečnu visinu od 177,38 cm (SD ± 6,36), a prosečna težina 56,02 kg (SD ± 7,28), od čega 15 muškog pola i 27 ispitanika ženskog pola. Procena mišićnog izometrijskog potencijala sprovedena je pomoću četiri standardizovana motorička kretna zadatka. Od statistickih metoda primenjena je osnovna deskriptivna statistika, kao bazična statistika, a upotrebljen je t-test za nezavisne uzorke, radi poređenje srednje vrednosti obeležja merenog u dve različite grupe sportista - odbojkaša (devojčice - dečaci). Deskriptivni pokazatelji na istraživanom uzorku ukazuju na veće vrednosti izometrijskog potencijala dubokih mišića kičmenog stuba kod dečaka u svim istraživanim varijablama. T-testom nezavisnih uzoraka upoređeni su rezultati ispitivanja i utvrđena je statistički značajna razlika između njihovih prosečnih rezultata u varijablama statičke kontrakcije pregibača trupa i statičke kontrakcije opružača trupa, na nivou 0,001. Kod druge dve varijable vrednosti ukazuju da razlika između polova nije značajna, već slučajna.

Ključne reči