Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 6 od 9  
Back povratak na rezultate
Acta medica Medianae
2004, vol. 43, br. 3, str. 55-58
jezik rada: srpski
vrsta rada: prethodno saopštenje
objavljeno: 02/06/2007
Transplantacija bubrega u Srbiji - perspektive na prelasku u 21. vek
Klinički centar Niš, Klinika za nefrologiju

e-adresa: goranp@bankerinter.net

Sažetak

Uvođenjem azatioprina u terapiju šezdesetih godina prošlog veka, započinje istorija kliničke transplantacije. Transplantacija bubrega će i u budućnosti nuditi najveće mogućnosti u pogledu dužine preživljavanja i kvaliteta života bolesnicima u terminalnoj fazi hronične bubrežne slabosti. Prva transplantacija bubrega u regionu bivše Jugoslavije urađena je 1970. godine u Kliničkom centru u Ljubljani, a u Beogradu 1973. godine, dok početak transplantacije u Nišu vezuje se za maj 1979. godine. Do sada je urađeno preko 900 transplantacija u Srbiji, a od toga preko 70% su žive srodničke transplantacije. Na dužinu preživljavanja recipijenta i transplantata utiču kako imunološki tako i neimunološki faktori. Infekcije su najznačajniji razlog morbiditeta i mortaliteta kod transplantiranih bolesnika u našoj zemlji, a na drugom mestu se nalaze kardiovaskularne komplikacije. Poboljšavanje uspešnosti transplantacije bubrega i povećanje donatorskog pula su dva osnovna cilja kojima teže timovi za transplantaciju. Nepostojanje adekvatne zakonske regulative, religijsko-obrazovni razlozi i organizaciono-logistički problemi su ograničavajući faktor za razvoj kadaverične transplantacije kod nas.

Ključne reči

Reference

*** (1999) Annual report on management of renal failure in Europe. EDTA/ERA, XXX
Blagojevic-Lazić, R. (2001) Kidney transplantation in Yugoslavia and other Balkan countries. Nephrol Dial Transplant, 16 Suppl 6: 142-3
Đukanović, L.D., Radović, M. (2000) Annual registry of dialysis and transplantation in Yugoslavia
Ponticelli, C. (1999) Can we improve the results and increase the number of renal transplants?. Nephrol Dial Transplant, 14 Suppl 3: 10-4
Ponticelli, C., Civati, G., Tarantino, A., di Quarto, P.F., Corbetta, G., Minetti, L., Vegeto, A., Belli, L. (1996) Randomized study with cyclosporine in kidney transplantation: 10-year follow-up. J Am Soc Nephrol, 7(5): 792-7
United Network for Organ Sharing (1996) Kidney and pancreas graft and patients survival rates. UNOS Update, 4, str. 28-78