Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 7 od 9  
Back povratak na rezultate
Acta medica Medianae
2003, vol. 42, br. 4, str. 17-21
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 02/06/2007
Ishranjenost bolesnika na hemodijalizi obolelih od Balkanske endemske nefropatije
aInstitut za zaštitu zdravlja u Nišu
bKlinički centar Niš, Klinika za nefrologiju

e-adresa: dusica.s@eunet.yu

Sažetak

Cilj istraživanja je bio da se utvrdi ishranjenost bolesnika na hemodijalizi čija je osnovna bubrežna bolest balkanska endemska nefropatija (BEN). Studija je obuhvatila bolesnike u terminalnoj bubrežnoj insuficijenciji i na programu hronične hemodijalize, a poseban akcenat je dat obolelim od BEN. Ispitivanje je urađeno u Institutu zanefrologiju i hemodijalizu Kliničkog centra u Nišu tokom 2002. godine. Indeks telesne mase obolelih od BEN je bio 25.7±5.0 kg/m2, u granicama normalne uhranjenosti je bilo 66.7% muškaraca dok je 33.3% svrstano u gojazne. Visoka varijabilnost BMI je utvrđena i kod žena (prosečna vrednost BMI je bila 24.5±4.3 kg/m2), pri čemu je 12.5% žena svrstano u grupu pothranjenih, 50.0% žena je bilo normalno ishranjeno, a 37.5% žena je bilo gojazno. Parametri ishranjenosti bolesnika na hemodijalizi koji su oboleli od ostalih bolesti ukazuju na to da ovi ispitanici imaju nešto niže vrednosti antropometrijskih parametara (telesnu masu, telesnu visinu, indeks telesne mase, relativnu telesnu masu debljine kožnih nabora nad bicepsom, tricepsom, subskapularnog i suprailijačnog nabora, procenat masti u telu, obim nadlaktice, obim mišića nadlaktice), ali nije utvrđena statistički značajna razlika (p>0.05) u odnosu na vrednosti parametara obolelih od BEN.

Ključne reči

Reference

Čukuranović, R.E., Petrović, B., Stefanovic, V. (2001) Balkan endemic nephropathy: Last 25 years. u: Proceedings of the 5th BANTAO Congress, Thessaloniki, 39-40
Danilović, V., Đurišić, M., Mokranjac, M., Stojimirović, B., Živojinović, J., Stojaković, P. (1957) Nephrites chroniques provoquies par l' intoxication au plomb par voie digestive (farine). Presse Med, 65 (90), str. 2039-40
Dimitrov, Ts. (1987) A brief review of the results obtained up to now from studies on the etiology of Balkan endemic nephropathy. u: Proceedings of the 6-th Symposium on Endemic (Balcan) Nephropathy, Niš, Niš, 9-13
Jager, K.J., Merkus, M.P., Huisman, R.M., Boeschoten, E.W., Dekker, F.W., Korevaar, J.C., Tijssen, J.G., Krediet, R.T., NECOSAD, S.G. (2001) Nutritional status over time in hemodialysis and peritoneal dialysis. J Am Soc Nephrol, 12(6): 1272-9
Marcen, R., Teruel, J.L., de la Cal, M.A., Gamez, C. (1997) The impact of malnutrition in morbidity and mortality in stable haemodialysis patients. Spanish Cooperative Study of Nutrition in Hemodialysis. Nephrol Dial Transplant, 12(11): 2324-31
Mirosavljev, M. (2002) Ocena stanja ishranjenosti i telesnog sastava. u: Novaković B.Mirosavljev M. [ur.] Higijena ishrane., Novi Sad: Medicinski fakultet, str. 1 1-34
National Kidney Foundation Kidney Disease Outcomes Quality Initiative (2000) Clinical practice guidelines for nutrition in chronic renal failure. K/DOQI, National Kidney Foundation. Am J Kidney Dis, 35(6 Suppl 2): S1-140
Radovanović, Z., Sinđić, M., Polenaković, M., Đukanović, Lj., Petronić, V. (2000) Endemska nefropatija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Ristić, G., Stošović, M., Vujić, D. (1996) Metode za procenu stanja uhranjenosti kod bolesnika na hemodijalizi. Novine u nefrologiji, 1(2):67-79
Stošovic, M., Dragojlović, Z., Oštrić, V., Dukanović, L.J., Stanojević, M., Ristić, S., Naumovic, R. (1996) Praćenje stanja uhranjenosti kod bolesnika na hemodijalizi. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, 124 Suppl: 128-9
Vujić, D., Stošović, M., Ristić, G., Stanković, N. (1996) Dijeta i lečenje nutricionih poremećaja kod bolesnika na hemodijalizi!. Novine u nefrologiji, (2):81-92
Vukusic, Z., Strahinjic, S., Veljkovic, S., Pavlovic, B.N., Radenkovic, S. (1983) Malnutrition, fat-free weight and water excess by dilution hyponatremia in patients with Endemic (Balkan) Nephropathy on maintenance hemodialysis. Curent research in Endemic (Balkan) nephropathy. u: 5th Symposium on Endemic (Balkan) nephropathy Niš, 153-158