Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7
članak: 1 od 3  
Back povratak na rezultate
Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu
2019, vol. 32, br. 1, str. 16-29
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/inovacije1901016B

Creative Commons License 4.0
Predubeđenja učenika o prirodnim fenomenima na početku osnovnog obrazovanja - okov i/ili mogućnost
aUniverzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet
bUniverzitet u Novom Sadu, Učiteljski fakultet, Sombor

e-adresa: sanja.blagdanic@uf.bg.ac.rs

Projekat

Koncepcije i strategije obezbeđivanja kvaliteta bazičnog obrazovanja i vaspitanja (MPNTR - 179020)

Sažetak

Spoznavanje sveta koji okružuje dete započinje znatno pre osnovnog obrazovanja. Spontani pojmovi koje dete formira u neposrednoj interakciji sa okruženjem predstavljaju iskustvenu bazu na koju se oslanja formiranje naučnih pojmova u nastavnom procesu. Iskustveni pojmovi koji su zasnovani na neosnovanim generalizacijama i zabludama nazivaju se predubeđenjima, alternativnim idejama, naivnim uverenjima. Cilj ovog rada bio je ispitati i sagledati postojanje predubeđenja učenika o fizičkim fenomenima u oblastima Fizička svojstva materijala, Kretanje i Svetlost na početku osnovnog obrazovanja. Istraživanje je sprovedeno na uzorku od trista dvadeset četiri učenika, primenom kriterijumskog testa znanja. Rezultati istraživanja pokazuju da sedmogodišnjaci iz Srbije poseduju neka od tipičnih predubeđenja i nedoumica, čime su potvrđena ranija istraživanja u drugim zemljama (Velikoj Britaniji, SAD). Najmanje zabluda ispitanici su pokazali u vezi sa kretanjem tela, a najviše o fizičkim svojstvima materijala. Poznavanje predubeđenja sa kojima učenici dolaze u osnovnu školu može biti od koristi kreatorima obrazovnih politika, autorima udžbenika i učiteljima prilikom odluka kojim fizičkim fenomenima treba posvetiti dodatnu pažnju, jer ih učenici nedovoljno dobro razumeju, odnosno o kojim fenomenima učenici imaju dobra predznanja, pa je svrsishodno produbljenije istraživanje ovih sadržaja u nastavi.

Ključne reči

nastava prirode i društva; predubeđenja učenika; fizički fenomeni

Reference

Novododat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
Allen, M. (2011). Misconceptions in Primary Science. New York: Open University Press.
Antić, S. (2007). Zablude u znanju koje ostaju uprkos školskom učenju. Nastava i vaspitanje. 1, 48-68.
Antić, S., Pešikan, A., Ivić, I. (2015). Vaspitna funkcija nastave prirodnih nauka. Nastava i vaspitanje. 4, 615-629.
Cvjetićanin, S., Segedinac, M., Halaši, T. (2010). Značaj primene metode eksperimenta u nastavi. Nastava i vaspitanje. 2, 173-190.
Foy, P., Arora, A. & Stanco, G. M. (Eds.) (2013). TIMSS 2011 User Guide for the International Database. Boston: TIMSS & PIRLS International Study Center. Retrieved July 12. 2018. from www: https://timssandpirls. bc.edu/timss2011/downloads/T11_UserGuide.pdf.
Gafoor, A. K. & Akhilesh, P. T. (2008). Misconceptions in Physics among Secondary School Students. Journal of Indian Education. 34 (1), 77-90.
Harlen, V. (2010). Principi i velike ideje naučnog obrazovanja. Beograd: Prosvetni pregled.
Hestenes, D., Wells, M. & Swackhamer, G. (1992). Force Concept Inventory. The Physics Teacher. 30, 141-158. Retrieved September 15, 2018. from www: http://modelinginstruction.org/wp-content/uploads/2012/08/ FCI-TPT.pdf.
Hufnage, B., Slater, T., Deming, G., Adams, J., Adrian, R., Brick, C. & Zeilik, M. (2000). Pre-course Results from the Astronomy Diagnostic Test. Publ. Astron. Soc. Aust. 17 (2), 152-155. Retrieved April 6, 2017. from www: https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridgecore/content/view/06ABB7F093E393AFB1 15173717FFEC7F/S1323358000002563a.pdf/precourse_results_from_the_astronomy_diagnostic_test.pdf.
Ivić, I., Pešikan, A., Antić, S. (2001). Aktivno učenje 2. Beograd: Institut za psihologiju, Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije, Ministarstvo za prosvjetu i nauku Crne Gore.
Kartal, V. (2014). TIMSS 2011 prirodne nauke - pregled nastavnog programa i zbirka zadataka za 4. razred. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.
Lazarević, D. (1999). Od spontanih ka naučnim pojmovima. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
Loxley, P., Dawes, L., Nicholls, L. & Dore, B. (2017). Teaching Primary Science -Promoting Enjoyment and Developing Understanding. London & New York: Routledge.
Mintzes, J. J. & Wandersee, H. J. (1998). Research in Science Teaching and Learning: A Human Constructivist View. In: Mintzes, J. J., Wandersee, H. J. & Novak, J. D. (Eds.) Teaching Science for Understanding -A Human Constructivist View (60-94). San Diego: Academic Press, An Elsevier Science Imprint.
Petrović, V. (2006). Razvoj naučnih pojmova u nastavi poznavanja prirode. Jagodina: Učiteljski fakultet u Jagodini, Univerzitet u Kragujevcu.
Pine, K., Messer, D. & John, K. (2001). Children's Misconceptions in Primary Science: a survey of teachers' views. Research in Science & Technological Education. 19 (1), 79-96.
Posner, G. J., Strike, K. A., Hewson, P. W. & Gertzog, W. A. (1982). Accommodation of a scientific conception: Toward a theory of conceptual change. Science Education. 66, 211-227.
Program nastave i učenja za prvi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja (2017). Prosvetni glasnik, br. 10.
Radovanović, J., Stepanović Ilić, I., Sliško, J. (2014). Identifikovanje učeničkih alternativnih shvatanja o plivanju i tonjenju tela. Nastava i vaspitanje. 1, 83-94.
Radovanović, J. (2017). Promene učeničkih alternativnih koncepcija u učenju fizike -Efekti tradicionalne nastave i metoda aktivnog učenja (doktorska disertacija). Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu.
Russell, T., Longden, K. & McGuigan, L. (Eds.) (1991). Materials - Primary SPACE Resesarch report. Liverpool: Liverpool University Press.
Science Education in Europe: National Policies, Practices and Research (2011). Eurydice, Brussels: European Commission.
Smolleck, L. & Hershberger, V. (2011). Playing with Science: An Investigation of Young Children's Science Conceptions and Misconceptions. Current Issues in Education. 14 (1), 1-32. Retrieved February 3, 2019. from www: http://cie.asu.edu/ojs/index.php/cieatasu/article/view/.
Suat, U. (2008). Changing Students' Misconceptions of Floating and Sinking Using Hands-On Activities. Journal of Baltic Science Education. 7 (3), 134-146.
Tartas, V. (2015). Learning science with dialogical maps. Inovacije u nastavi. 28 (3), 50-66.
Vigotski, L. (1983). Mišljenje i govor. Beograd: Nolit.
Yin, Y., Tomita, M. & Shavelson, R. (2008). Diagnosing and Dealing with Students Misconceptions: Floating and Sinking. Science scope. 31 (8), 34-39.