Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 2 od 66  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 16, br. 2, str. 57-60
Model izbora energetski efikasnog tehnološko-tehničkog sistema gajenja biljaka u kontrolisanim uslovima
aUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Srbija
bUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Srbija

e-adresasaskad@agrif.bg.ac.rs, saskad@agrif.bg.ac.rs
Projekat:
Unapređenje kvaliteta traktora i mobilnih sistema u cilju povećanja konkurentnosti, očuvanja zemljišta i životne sredine (MPNTR - 31046)

Sažetak
U radu je prikazan model izbora optimalnog tehnološko-tehničkog sistema gajenja u kontrolisanim uslovima. Cilj je bio napraviti model, kao pomoć proizvođačima, kojim bi se, na osnovu njihove početne ideje, sugerisali objekti, tehnički sistemi i prateća infrastruktura sa potrebnim parametrima vezanim za kapacitivnost. Na osnovu izabrane gajene kulture i raspoložive površine model, kao izlazne parametre, daje tip konstrukcije i orijentaciju objekta, tehnološki sistem gajenja, tehnološko-tehničke sisteme ventilacije, grejanja, navodnjavanja i njihove potrebne kapacitete, zatim površinu neophodnu za prateće objekte kao površinu predviđenu za buduće proširenje. Provera algoritma modela je, obzirom na široku primenu MS Office Programa, izvedena u MS Excelu. Tokom provere modela, ustanovljeno je da MS Excel nije jednostavan za programiranje određenih koraka i kontinualno vođenje modela. Jedan deo provere rada modela je izveden u Quick Basic programu, verzija 4.5. koji se pokazao kao puno jednostavniji za programiranje i vođenje algoritma. Utvrđeno je da je predloženi model funkcionalan ali su potrebna dalja poboljšanja u smislu uvođenja većeg broja gajenih kultura i stalnog dopunjavanja baze podataka o tipovima i oblicima konstrukcija objekata zaštićenog prostora i pokrivnih materijala.
Reference
Babic, M., Babic, L., Karadžic, B., Pavkov, I., Ponjican, O. (2004) Povoljna mikroklima u grejanom plasteniku kao uslov kvalitetne proizvodnje. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 8, br. 3-4, str. 61-64
Babić, M., Babić, L. (2002) Uticaj mikroklimatskih i klimatskih uslova na projektovanje kotlovnice na biomasu za zagrevanje zaštićenog prostora. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 6, br. 3-4, str. 80-83
Bajkin, A., Ponjičan, O., Orlović, S., Somer, D. (2005) Mašine u hortikulturi. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Dimitrijević, A.Ž. (2010) Energetska efikasnost proizvodnje salate i paradajza na otvorenom polju i u objektima zaštićenog prostora. Novi Sad, Doktorska disertacija
Hanan, J.J. (1998) Greenhouses: Advanced technology for protected cultivation. Boca Raton, FL, itd: CRC Press
Karadžic, B., Babic, M. (2005) Izbor koncepta fazi kontrolera za upravljanje mikroklimom. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, 9(5): 132-137
Karadžić, B. (2005) Koncepcije sistema upravljanja klimom plastenika. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, vol. 9, br. 3-4, str. 74-78
Martinov, M., Bajkin, A., Konstantinović, B., Novković, N., Magazin, N., Nadlački, R., Đević, M., Dimitrijević, A., Gole, Z., Bosiljčić, B., Bosch, A.van den, Korsten, P., Lazić, V. (2006) Tehničko-ekonomske osnove za izbor plastenika/staklenika za komercijalna porodična gazdinstva - samostalna i udružena - projekat. Novi Sad: Klub 100P
Momirović, N. (2003) Škola gajenja povrća. Poljoprivredni list, Specijalno Izdanje
Nelson, P.V. (2003) Greenhouse operation and management. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Stevens, A.B., Stevens, S.A., Albrecht, M.L., Karen, I.B. (1994) Starting a Greenhouse Bussinies. Kansas: Kanzas State University Manhattan - Cooperative Extension Service
Tanasić, R. (2006) Formiranje modela za optimalni izbor travokosilica za održavanje zelenih površina. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija
Willits, D.H. (1993) Greenhouse cooling. North Carolina Flower Growers' Bul, 38 (2); 15-18
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka