Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11

Sadržaj

članak: 4 od 66  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 16, br. 1, str. 6-9
Određivanje sile rezanja korena i lisne mase korenastog povrća
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Srbija

e-adresaponio@polj.uns.ac.rs
Sažetak
Zadatak istraživanja bio je određivanje sile rezanja korena i lisne mase u zavisnosti od osnovnih fizičkih osobina korenastog povrća: mrkve, peršuna, paštrnaka i celera. Za merenje sile rezanja korišćen je merni instrument TMS-PRO (Food technology), i TMS set za rezanje ravnom oštricom (Warner-Bratzer shear test). U laboratorijskim uslovima određena je zavisnost trenutne sile rezanja od pređenog puta. Određena je maksimalna sila rezanja (Fmax) i srednja sila rezanja (Fav), i izračunata specifična sila rezanja (Fsp) po jedinici površine. Prema očekivanju, visoka i pozitivna korelacija utvrđena je između maksimalne sile rezanja i prečnika korena (0.49-0.80). Izračunavanjem specifične sile rezanja po jedinici odrezane površine dobija se opšti i nepristrasan pokazatelj sile rezanja. Izmerene su i izračunate vrednosti specifične sile rezanja korena mrkve (7.77 N/cm2), peršuna (31.59 N/cm2) paštrnaka (49.94 N/cm2) i celera (8.61 N/cm2), kao i lisne mase mrkve (17.93 N/cm2), peršuna (10.60 N/cm2) i celera (8.01 N/cm2). Kvantitativne izmerene vrednosti sile rezanja imaju veliki tehnološki značaj pri projektovanju linija mašina za mehanizovano ubiranje kao i postrojenja za doradu. . PR Projekat Ministarstva za nauku i obrazovanje, br.(TR 31058).
Reference
Abbott, J.A. (2004) Textural quality assessment for fresh fruits and vegetables. Advantages in experimental medicine and biology, 265-279, (54)
Babić, L., Babić, M. (2000) Sušenje i skladištenje. Novi Sad: Faculty of Agriculture
Babić, M., Babić, L. (2007) Physical properties of agricultural materials (Fizičke osobine poljoprivrednih materijala in Serbian). Novi Sad: Faculty of Agriculture, authorized script
Bajkin, A. (1994) Mechanization in vegetable production (Mehanizacija u povrtarstvu). Novi Sad: University of Novi Sad-Faculty of Agriculture, 363
Bajkin, A., Ponjičan, O., Babić, M., Radomirović, D., Dedović, N., Radojčin, M. (2011) Uticaj dimenzija zadebljalog korena mrkve na silu prodiranja. Journal on Processing and Energy in Agriculture, vol. 15, br. 2, str. 59-62
Bajkin, A., Ponjičan, O., Radomirović, D., Babić, M., Radojčin, M. (2011) Određivanje fizičkih osobina korenastog povrća pomoću testa prodiranja. Journal on Processing and Energy in Agriculture, vol. 15, br. 3, str. 130-133
Barrett, D.M., Beaulieu, J.C., Shewfelt, R. (2010) Color, Flavor, Texture, and Nutritional Quality of Fresh-Cut Fruits and Vegetables: Desirable Levels, Instrumental and Sensory Measurement, and the Effects of Processing. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 50(5): 369-389
Bourne, M. (2002) Food texture and viscosity: Concept and measurement. San Diego: Accademic Press
Lazić, B., Đurovka, M., Marković, V., Ilin, Z. (2001) Vegetable - Povrtarstvo. Novi Sad: Faculty of Agriculture, 472
Ponjičan, O. (2009) Analysis of parameters of mini-bed forming machine for production of root vegetables (Analiza parametara mašine za formiranje mini gredica pri proizvodnji korenastog povrća in Serbian). Novi Sad: Faculty of agriculture, Ph.D. Thesis
Rosca, A., Rosca, D. (2011) Instrumental texture analysis: An objective measuring method for quality assurance in food industry. University of Craiova, 41 (52); 361-367
Sila, D.N., Smout, C., Elliot, F., Loey, A.V., Hendrickx, M. (2006) Non-enzymatic depolymerization of carrot pectin: Toward a better understanding of carrot texture during thermal processing. Journal of Food Science, 71(1): E1-E9
Stat-Soft Inc, U.S.A. (2011) STATISTICA (data analysis software system): Version 10.0. www. statsoft. com
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka