Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7
članak: 3 od 4  
Back povratak na rezultate
Politeia
2018, vol. 8, br. 16, str. 75-87
jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 07/03/2019
doi: 10.5937/politeia0-19911
Creative Commons License 4.0
Deset Marksovih ideja koje su preživjele dvadeseti vijek
Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka, Republika Srpska, BiH

e-adresa: ivan.sijakovic@fpn.unibl.org

Sažetak

U ovom radu analiziraju se neke od Marksovih ideja i stavova o kojima se raspravlja tokom 20. vijeka i koje predstavljaju kontroverzne teme, koje neki autori podržavaju a neki osporavaju. Sve ove ideje mogu da predstavljaju, u drugoj dekadi 21. vijeka, osnovu za istraživanje, analizu i kritiku istih pojava o kojima je Marks govorio još prije 150 ili 160 godina. U tom pogledu, ističemo deset ključnih ideja Karla Marksa koje su bile bitne u teorijskom smislu za analizu događaja i društvenih promjena tokom 20. vijeka i početka 21. vijeka.

Ključne reči

Marks; emancipacija; izrabljivanje; siromaštvo; mašine; fiktivni kapital

Reference

*** (2018) The World Bank report. October, Official site
Basok, T. (2004) Post‐national citizenship, social exclusion and migrants rights: Mexican seasonal workers in Canada. Citizenship Studies, 8(1): 47-64
Beck, U. (2004) Moć protiv moći u doba globalizacije. Zagreb: Školska knjiga
Castells, M. (2003) The end of Milenium. Zagreb: Golden marketing
Dick, H. (2002) The Specter of Democracy. New York: Columbia University Press
Elsässer, J. (2009) Nacionalna država i fenomen globalizacije. Beograd: Jasen
Engels, F. (1947) Ludvig Fojerbah i kraj klasične nemačke filozofije. Beograd: Kultura
Eurostat (2011) Methodologies & Working papers. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/
Fiat Chrysler Automobiles (FCA) (2017) Company web site
Iftode, C. (2015) Postmodern Ethics, Multiple Selves, and the Future of Democracy. Journal for the Study of Religions and Ideologies, Winter
Investireoggi (2017) Quotidiano, economico finaziario. Luglio
Korš, K. (1975) Materijalističko shvatanje istorije. Beograd: BIGZ
Korš, K. (1972) Karl Marks. Beograd: Nolit
Lefort, C. (1988) Democracy and Political Theory. Cambridge: Polity Press
Marx, K. (1977) Kapital I. Beograd: Prosveta
Marx, K., Engels, F. (1988) Manifest Komunističke partije. Zagreb: Economics
Marx, K. (1989) Pismo Anenkovu. Zagreb: Naprijed
Marx, K., Engels, F. (1989) Rani radovi. Zagreb: Naprijed
Marx, K., Engels, F. (1968) Manifest komunističke partije. Beograd: Reč i misao
Parsons, L.H. (1977) Marx and Engels on Ecology. Westport, CT: Greenwood Press
Piketty, T. (2015) Kapital u XXI veku. Novi Sad: Akademska knjiga
Rockmore, T. (2002) Marx after Marxism. London: Blackwell Publishers Ltd
Schwarzmantel, J. (2011) Democracy and Political Violence. Edinburgh: Edinburgh University Press
Stout, J. (2005) Democracy and Tradition. Princeton, NJ: Princeton University Press
Tambini, D. (2001) Post-national citizenship. Ethnic and Racial Studies, 24(2): 195-217
The Futurist (2013) September-October
Tonkiss, K.E. (2013) Post-national citizenship without post-national identity? A case study of UK immigration policy and intra-EU migration. Journal of Global Ethics, 9(1): 35-48
Tronti, M. (2009) Towards a Critique of Political Democracy. Journal of Natural and Social Philosophy, Vol. 5. Issue 1
van Philippe, P. (1997) Real Freedom for All: What (If Anything) Can Justify Capitalism?. Oxford: Clarendon Press
Wallerstein, I. (1986) Suvremeni svetski sistem / The Moder World System. Zagreb: CEKADE