Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 4 od 6  
Back povratak na rezultate
Facta universitatis - series: Economics and Organization
2015, vol. 12, br. 4, str. 297-309
jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 30/03/2016
Doprinos interne revizije u borbi protiv prevara
Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet

e-adresa: milica.djordjevic@eknfak.ni.ac.rs

Sažetak

Konstatni porast obima prevara, koje ostavljaju razorne posledice na uspešnost poslovanja, uslovljava značajnu zaokupljenost preduzeća ovim problemom. Svesna činjenice da je uspostavljaje adekvatnog procesa upravljanja rizikom prevare nužnost, preduzeća u sve većoj meri efektivnost pomenutog procesa baziraju na potencijalima interne revizije. Imajući u vidu da interna revizija nema primarnu odgovornost u sprečavanju i otkrivanju prevara njeno integrisanje u proces upravljanja rizikom prevara predstavlja novi izazov za ovu funkciju. U radu autori najpre ukazuju na faktore koji opredeljuju mogućnost interne revizije da se bori protiv prevara, a onda i doprinos koji ova funkcija može da pruži u njihovom sprečavanju, otkrivanju i istraživanju.

Ključne reči

Interna revizija; upravljanje rizikom prevara; sprečavanje prevara; otkrivanje prevara; istraživanje prevara