Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 14  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 6, br. 1, str. 173-198
Mediji direktnog marketinga u funkciji unapređenja poslovne konkurentnosti
Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, Srbija

e-adresavladimir.radivojevic@gmail.com, krsticmilo3@gmail.com
Ključne reči: direktni marketing; mediji; AIMRITE ok-vir; Dell…
Sažetak
U nastojanju da ostvare rastuću tražnju svojih proizvoda na tržištu, preduzeća se suočavaju sa velikim izazovima koji se, pre svega, ogledaju u sve kompleksnijim zahtevima potrošača u pogledu kvaliteta proizvoda i usluga. Kreiranje zadovoljnih i lojalnih potrošača na dugi rok predstavlja krucijalan zadatak menadžmenta preduzeća. Međutim, ostvarivanje dugoročne lojalnosti potrošača podrazumeva potpuno redefinisanje njihove uloge u komunikacionom sistemu. Mediji interaktivnog komuniciranja imaju veoma važnu, ako ne i presudnu, ulogu u procesu transformacije potrošača od pasivnog primaoca promotivnih poruka do ključnog sagovornika u poslovnom procesu. Stoga je u radu posebna pažnja posvećena procesu odabira medija direktnog marketinga primenom opšteprihvaćenih metoda. Kompanija Dell predstavlja pionira u primeni koncepta direktne prodaje i lidera u oblasti interaktivne komunikacije sa potrošačima, te je ona predmet istraživanja autora u drugom delu rada.
Reference
Barac, N., Milovanović, G., Jovanović, Z. (2006) Poslovne implikacije transformisanja transakcionog u relacioni marketing. Ekonomske teme, 44(4-5): 11-24
Dvorski, S., Vranešević, T., Dobrinić, D. (2004) Suvremene tendencije u razvitku marketinga - osvrt na direktni marketing. Ekonomski pregled, 7-8, 633-638
Đukić, S. (2007) Integrisanje komunikacionih aktivnosti u funkciji unapređenja poslovne efikasnosti. Ekonomske teme, vol. 45, br. 2, str. 89-99
Experian information solutions (2010) The direct marketing report: Direct-mail data and trends for ultimate consumer reach. Schaumburg, USA
Hill, R., Moran, N. (2011) Social marketing meets interactive media. International Journal of Advertising, 30 (5): 815-838
Jovović, R. (2008) Biznis aspekti industrije masovnih medija. Medijski dijalozi, 1(1): 69-77
Klinker, S., Terrell, R., Mahfouz, A. (2006) Dell's use of CRM-SCM integration to dominate the PC market. Communication of IIMA, vol. 6, issue 3, str. 87-90
Kocić, M. (2007) Zaštita privatnosti podataka kao determinanta uspeha direktnog marketinga. Ekonomske teme, vol. 45, br. 2, str. 101-110
Kocić, M.S. (2006) Strategijska pozicija direktnog marketinga u integralnom komuniciranju. Kragujevac: Ekonomski fakultet, doktorska disertacija
Kotler, F.D. (1999) Kako kreirati, upravljati i dominirati tržištem. Novi Sad: Adizes
Stankovic, L.V., Dukic, S.M. (2001) Internet kao sredstvo kreiranja vrednosti za potrošače. Facta universitatis - series: Economics and Organization, 1(9): 9-17
Stanković, L.V., Radenković-Jocić, D., Đukić, S. (2007) Unapređenje poslovne konkurentnosti. Niš: Ekonomski fakultet
Stone, B. (2001) Successful direct marketing methods. www.amazon.com/Successful-Direct-Marketing-Methods-Seventh/dp/0658001450reader_0658001450
Sudar-Kulčar, M. (2005) Zaštita privatnosti i sigurnosti pohranjenih podataka s osvrtom na izravni (direktni) marketing. Politička misao, Zagreb, XLII (4): 97-114
Tapp, A. (2005) Principles of direct and date-base marketing. New Jersey: Prentice Hall
Vušović, N., Jovanović, N. (2005) Elektronsko poslovanje - Pogled na kupca. u: Majska konferencija o strategijskom menadžmentu, Borsko jezero, str. 408-415
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka