Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 6 od 12  
Back povratak na rezultate
Serbian Journal of Experimental and Clinical Research
2017, vol. 18, br. 1, str. 81-84
jezik rada: engleski
vrsta rada: prikaz slučaja
objavljeno: 14/02/2019
doi: 10.1515/SJECR-2016-0039
Teška forma plazmodijum falciparum malarije kod bolesnika koji je boravio u Angoli - prikaz slučaja
aKlinički centar Kragujevac, Klinika za infektivne bolesti + Univerzitet u Kragujevcu, Medicinski fakultet
bKlinički centar Kragujevac, Klinika za pulmologiju + Univerzitet u Kragujevcu, Medicinski fakultet
cKlinički centar Kragujevac, Klinika za pulmologiju
dKlinički centar Kragujevac, Klinika za infektivne bolesti

Sažetak

Malarija je jedna od najtežih zaraznih bolesti,posebno ako se komplikuje Septičnim šokom. Karakteriše se ponavljanim napadima groznice zbog sinhronizovanog raspadanja eritrocita, zaraženih jednom ili više vrsta parazita iz roda Plasmodium. Od četir vrste roda Plasmodium, infekcija P. falciparum je često povezana sa različitim komplikacijama i značajnim smrtnim ishodom. Većina importovanih slučajeva malarije nisu turisti, veći migranati ili radnici koji rade u endemskim područjima subsaharske Afrike,koji nisu koristili lekove za hemoprofilaksu. U ovom radu prikazan je slučaj bolesnika, starosti 52 godine sa teškom kliničkom slikom malarije koji je doputovao iz Angole,gde je malarija endemska bolest. Prvi simptomi bolesti u vidu tempereture i groznice nisu bili pravovremeno prepoznati, tako da u daljoj evoluciji bolesti razvija se hemodinamska nestabilanost , šokno stanje sa multiorganskom insufi cijecijomi visokim procentom parazitemije od 25%.Dolazi do razvoja respiratorne i bubrežne insuficijencije sa razvojem DIK-a uz poremećaj stanja svesti. Podaci iz socio-epidemiološe anamneze o putovanju u afričke zemlje, su ukazali na sumnju na malariju. Dijagnoza je potvrđena perifernim krvnim razmazom kao standardnom metodom. Nakon uključivanja antimalarične terapije, uz intenzivnu potpornu terapiju usledilo je poboljšanje zdravstvenog stanja sa potpunim oporavkom u roku od 10 dana. Kao posledica bolesti registrovana je hipertenzija, koja je lečena standardnom antihipertenzivnom terapijom.

Ključne reči

P. falciparum malaria; cerebralna disfunkcija; antimalarici; hemoprofilaksa