Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 7 od 12  
Back povratak na rezultate
Serbian Journal of Experimental and Clinical Research
2016, vol. 17, br. 2, str. 139-143
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 02/06/2016
doi: 10.1515/SJECR-2016-0032
Analiza faktora rizika i kliničko-demografskih karakteristika kod bolesnika sa Clostridium difficile infekcijom kao i ishod njihovog lečenja
aKlinički centar Kragujevac, Klinika za infektivne bolesti + Univerzitet u Kragujevcu, Medicinski fakultet
bUniverzitet u Kragujevcu, Medicinski fakultet
cOpšta bolnica Tutin, Odsek za nefrologiju, Tutin

e-adresa: rakovic.ivana.kg@gmail.com

Sažetak

Pseudomembranozni kolitis je česta nozokomijalna infekcija koja je udružena sa značajnim morbiditetom i mortalitetom. Incidenca Clostridium difficile infekcije najčešće se povećava neracionalnom primenom antibiotika i pojavom novog hipervirulentnog soja bakterije što dovodi do produžene hospitalizacije i povećanja ukupne cene bolničkog lečenja. Istraživanje je retrospektivnog dizajna, spovedeno je u Kliničkom centru Kragujevac u periodu od januara do decembra 2014. godine. Podaci o pacijentima uzeti su iz protokola Virusološke laboratorije i medicinske dokumentacije. Sve statističke analize su urađene u kompjuterskom programu SPSS. Deskriptivni statistički podaci su izraženi u procentima. Kontinuirane varijable su izražene srednjim vrednostima uz podatak o standardnom odstupanju. Clostridium difficile infekcija češće se javlja kod pacijenata starije životne dobi (123 pacijenta preko 65 godina). Od 154 pacijenta koji su tretirani antibiotskom terapijom, 110 pacijenata je lečeno kombinacijom dva ili više antibiotika iz različite farmakološke grupe. Najviše zastupljeni antibiotici su bili iz grupe cefalosporina (71,4%) i hinolona (46,3%). Kod 85,8 % pacijenata primenjivani su inhibitori protonske pumpe i H2 blokatori. Naši rezultati obuhvataju kliničko-demografske karakteristike pacijenata sa dijagnostikovanom Clostridium difficile infekcijom. U najvećem procentu su zastupljene one karakteristike (starost, antibiotska terapija, primena IPP i H2 blokatore) koje su i drugi istraživači naveli kao faktore rizika.

Ključne reči