Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 8 od 12  
Back povratak na rezultate
Serbian Journal of Experimental and Clinical Research
2016, vol. 17, br. 1, str. 71-75
jezik rada: engleski
vrsta rada: prikaz slučaja
objavljeno: 30/03/2016
doi: 10.1515/SJECR-2015-0054
Encefalopatija kod infekcije virusom influence a podtip H1N1
aKlinički centar Kragujevac, Klinika za infektivne bolesti
bUniverzitet u Kragujevcu, Medicinski fakultet

e-adresa: infektivnaklkg@yahoo.com

Sažetak

Influenca virus tip A je poznat po sposobnosti menjanja antigene strukture i stvaranja novih podtipova virusa. Klinička slika varira od nefebrilnih, blagih infekcija gornjih disajnih puteva pa sve do teške ili fatalne pneumonije. Neurološke komplikacije uključuju nastanak encefalitisa, encefalopatije, Rejovog sindroma i drugih neuroloških bolesti. Kod bolesnika sa encefalopatijom, prisutan je poremećaj stanja svesti u trajanju dužem od 24 h, a kod bolesnika sa encefalitisom pored poremećenog stanja svesti prisutna je i povišena temperatura, fokalni neurološki znaci i patološki likvorski nalaz. Bolesnik T.J. muškog pola, star 54 godine, prethodno zdrav, poljoprivrednik, hospitalizovan u Infektivnu kliniku KC Kragujevac petog dana bolesti. Pored opštih simptoma, kliničkom slikom dominira poremećaj stanja svesti (Glasgow Coma Scale score <8). Etiološki uzročnik je bio virus Influence A, H1N1 koji je izolovan iz nazofaringealnog sekreta. I iz seruma i iz likvora nisu izolovani neki drugi uzročnici. Radiografskim pregledom grudnog koša nađena je intesticijalna pneumonija. Prisutne su i promene u elektroencefalogramu. Bolesnik je izlečen bez sekvela. S obzirom da se i naša zemlja nalazi u pandemijskom vrtlogu infekcije virusom H1N1 treba misliti na sve moguće komplikacije koje ovaj virus može dati bez obzira na epidemiološke podatke i kliničku sliku.

Ključne reči

H1N1 virus; neurološke komplikacije; dijagnoza; poremećaj stanja svesti