Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 9 od 12  
Back povratak na rezultate
Vojnosanitetski pregled
2016, vol. 73, br. 1, str. 21-25
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 03/02/2016
doi: 10.2298/VSP140820128P
Creative Commons License 4.0
Febrilno stanje nejasne etiologije - najčešći uzroci kod odraslih bolesnika
Klinički centar Kragujevac, Klinika za infektivne bolesti

e-adresa: biljanapop@yahoo.com

Sažetak

Uvod/Cilj. Diferencijalna dijagnoza febrilnih stanja nepoznatog porekla (fever of unknown origin - FUO), obuhvata preko 200 različitih bolesti i stanja. Cilj rada bio je da se odrede najčešći uzroci FUO prema polu i životnom dobu. Metode. Ispitivanjem su obuhvaćena 74 bolesnika koja su u periodu od juna 2010. do juna 2013. godine bila lečena u Infektivnoj klinici Kliničkog centra u Kragujevcu prema definisanim kriterijumima za FUO. Prema dijagnozi bolesnici su svrstani u četiri grupe: infektivne, maligne, reumatološke i 'druge bolesti'. Kod dela bolesnika nije utvrđen uzrok febrilnosti i oni su činili grupu sa nedijagnostikovanim bolestima. Rezultati. U našem istraživanju dominirale su infektivne bolesti, zatim reumatske, najviše zastupljene kod ženskog pola i starije populacije. Bolesti koje su se izdvojile kao najčešći uzroci febrilnosti bile su subakutni tireoiditis, subakutni endokarditis, Stilova bolest, reumatska polimijalgija sa ili bez temporalnog arteritisa i citomegalovirusna infekcija. Kod 44% febrilnih bolesnika završnu dijagnozu činilo je svega šest kliničkih entiteta. Zaključak. Posebno se ističe značaj utvrđivanja dijagnoze reumatskih bolesti, čiji je broj u porastu, što je u skladu sa istraživanjima drugih autora. Dijagnostički pristup FUO treba uvek da bude usmeren prema poznatoj frekvenciji bolesti.

Ključne reči

febrilnost nejasne etiologije; dijagnoza; dijagnoza; diferencijalna; životno doba; grupe; pol

Reference

Bleeker-Rovers, C.P., Vos, F.J., de Kleijn, E.M.H.A., Mudde, A.H., Dofferhoff, T.S.M., Richter, C., Smilde, T.J., Krabbe, P.F.M., Oyen, W.J.G., van der Meer, J.W.M. (2007) A Prospective Multicenter Study on Fever of Unknown Origin. Medicine, 86(1): 26-38
Chan-Tack, K.M., Cunha, B.A., Bartlett, J., Sanders, C.V., Talavera, F. (2011) Fever unknown origin. Medscape, from WebMD [serial on the Internet]. Available from: http://emedicine.medscape.com/article/217675-overview [cited 2012 July 8]
Cunha, B.A., Thermidor, M., Mohan, S., Valsamis, A.S., Johnson, D.H. (2005) Fever of unknown origin: Subacute thyroiditis versus typhoid fever. Heart & Lung: The Journal of Acute and Critical Care, 34(2): 147-151
Cunha, B.A. (2007) Fever of Unknown Origin: Focused Diagnostic Approach Based on Clinical Clues from the History, Physical Examination, and Laboratory Tests. Infectious Disease Clinics of North America, 21(4): 1137-1187
Cunha, B.A. (2004) Fever of unknown origin caused by adult juvenile rheumatoid arthritis: The diagnostic significance of double quotidian fevers and elevated serum ferritin levels. Heart & Lung: The Journal of Acute and Critical Care, 33(6): 417-421
Durack, D.T., Street, A.C. (1991) Fever of unknown origin-reexamined and redefined. Curr Clin Top Infect Dis, 11: 35-51
Ergönül, Ö., Willke, A., Azap, A., Tekeli, E. (2005) Revised definition of ‘fever of unknown origin’: limitations and opportunities. Journal of Infection, 50(1): 1-5
Finch, R.G., Davies, G.R., Civljak, R. (2006) Fever of unknown origin. u: Begovac J., Borovic D., Lisic M. [ur.] Infectology, Zagreb: Profil International, 1st ed, p. 123-7. (Croatian)
Gaeta, G.B., Fusco, F.M., Nardiello, S. (2006) Fever of unknown origin: a systematic review of the literature for 1995???2004. Nuclear Medicine Communications, 27(3): 205-211
Gleckman, R.A., Esposito, A.L. (1984) Fever of unknown origin in older patients. Geriatrics, 39, str. 46-51
Horowitz, H.W. (2013) Fever of Unknown Origin or Fever of Too Many Origins?. New England Journal of Medicine, 368(3): 197-199
Knockaert, D.C., Vanderschueren, S., Blockmans, D. (2003) Fever of unknown origin in adults: 40 years on. Journal of Internal Medicine, 253(3): 263-275
Kucukardali, Y., Oncul, O., Cavuslu, S., Danaci, M., Calangu, S., Erdem, H., Topcu, A.W., Adibelli, Z., Akova, M., Karaali, E.A. (2008) The spectrum of diseases causing fever of unknown origin in Turkey: a multicenter study. International Journal of Infectious Diseases, 12(1): 71-79
Petersdorf, R.G., Beeson, P.B. (1961) Fever of unexplained origin: report on 100 cases. Medicine, 40: 1-30
Tal, S., Guller, V., Gurevich, A., Levi, S. (2002) Fever of unknown origin in the elderly. Journal of internal medicine, 252(4): 295-304
Turkulov, V., Brkić, S., Sević, S., Marić, D., Tomić, S. (2011) Fever of unknown origin in elderly patients. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, vol. 139, br. 1-2, str. 64-68
Uppal, S.S., Al-Mutairi, M., Hayat, S., Abraham, M., Malaviya, A. (2007) Ten years of clinical experience with adult onset Still's disease: is the outcome improving?. Clinical rheumatology, 26(7): 1055-60
Zenone, T. (2006) Fever of unknown origin in adults: Evaluation of 144 cases in non-university hospital. Scand J Infect Dis, 38:632