Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:23
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:21
članak: 5 od 40  
Back povratak na rezultate
Selekcija i semenarstvo
2015, vol. 21, br. 2, str. 63-67
jezik rada: engleski
vrsta rada: stručni članak
doi:10.5937/SelSem1502063B
Značaj upotrebe deklarisanog semena
aSeed Association of Serbia, Novi Sad
bUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
cNaučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

e-adresa: office@semenarska.rs

Sažetak

Sertifikovano seme se proizvodi od semena poznatog genetičkog porekla i genetičke čistoće čija je proizvodnja kontrolisana i koje je ispitano, dorađeno i deklarisano u skladu sa Zakonom o semenu. Proizvodnja sertifikovanog semena vrši se pod nadzorom Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, kod proizvođača koji su upisani u Registar proizvođača semena. Dorada ovakvog semena vrši se u Registrovanim doradnim centrima, a ispitivanje kvaliteta u akreditovanim laboratorijama za ispitivanje semena. Etikete za pakovanje sertifikovanog semena izdaje ovlašćena organizacija od strane Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine. Upotrebom sertifikovanog semena postiže se iskorišćenje genetskog potencijala sorte za kvalitet i prinos. Kvalitetniji semenski materijal za poljoprivredne proizvođače predstavlja preduslov za postizanje većih prinosa, a samim tim i profita. Upotrebom sertifikovanog semena sprečava se širenja korovskih biljaka putem semena, a samim tim smanjuje se broj tretmana herbicidima uz smanjenje troškova. Mnoge bolesti gajenih biljaka prenose se semenom stoga je važno koristiti seme koje je odgovarajućeg zdravstvenog stanja i određene čistoće. Samo seme dorađeno i tretirano u registrovanim doradnim centrima, može da zadovolji ove preduslove za zdrav i prinosan usev. Dorađeno seme u registrovanim doradnim centrima je na znatno višem nivou po ujednačenosti krupnoće i kvaliteta semena nego seme koje ostavljaju farmeri od sopstvene proizvodnje. Tretiranjem semena, fungicidima i insekticidima u cilju zaštite semena od bolesti i štetočina, u doradnim centrima, obezbeđuje se kvalitetniji raspored čestica preparata na samom semenu. U Republici Srbiji od ukupno utrošene količine semena za setvu pšenice, minimum 50% je nedeklarisano seme odnosno 'seme sa tavana'. Isto tako, oko 40 - 50% površina pod sojom zasnovano je 'semenom sa tavana'. Kako bi se ovaj procenat smanjio neophodna je edukacija farmera o štetnosti upotrebe nedeklarisanog semena.

Ključne reči

sertifikovano seme; seme sa tavana; kvalitet

Reference

Agrawal, R.L. (1980) Seed technology. Oxford & IBH Publishing Company, 685-690
Balešević-Tubić, S. (2011) Zakonska regulative - Proizvodnja semena u Republici Srbiji. Novi Sad: Semenarska Asocijacija Srbije, 19-35
Milošević, M., Malešević, M. (2004) Semenarstvo. Novi sad: Naučni Institut za ratarstvo i povrtarstvo
Milošević, M.B., Ćirović, M., Mihaljev, I., Dokić, P. (1996) Opšte semenarstvo. Novi Sad: Institut za ratarstvo i povrtarstvo
Mladenov, V., Milošević, M. (2011) Uticaj sorte i lokaliteta na kvalitet semena ozime pšenice. Selekcija i semenarstvo, vol. 17, br. 1, str. 83-95
Pinstrup-Andersen, P., de Londono, M., Infante, M. (2009) A Suggested Procedure for Estimating Yield and Production Losses in Crops. PANS, 22(3); 359-366