Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 12  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 57, br. 7-9, str. 602-616
Granice građanskopravne odgovornosti poslodavca za diskriminatorske akte zaposlenih prema trećim licima
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresanevena@prafak.ni.ac.rs, mihajloc@prafak.ni.ac.rs
Projekat:
Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru (MPNTR - 179046)

Ključne reči: diskriminacija; naknada štete; odgovornost poslodavca; pravozaštitni zahtev
Sažetak
U radu se analizira odgovornost poslodavca za diskriminatorske akte zaposlenih. Najpre je skiciran pravni okvir građanskopravne zaštite od diskriminacije, kao posebnog oblika zaštite prava na nediskriminaciju. Razmotreni su pravozaštitni zahtevi namenjeni ostvarivanju građanskopravne zaštite, njihova sadržina, cilj i način ostvarivanja, pri čemu je posebna pažnja posvećena reparacionom tj. odštetnom zahtevu. Data su teorijska opravdanja za odgovornost poslodavca za diskriminatorske akte zaposlenih prema trećim licima, i ispitane su granice njegove odgovornosti kroz pitanja: za koje akte zaposlenog poslodavac treba da odgovara; kojim zahtevima podleže; i kako se, eventualno, oslobađa odgovornosti. Oslanjajući se na praksu odgovornosti za drugog u domenu odštetnog prava, autori su odgovornost poslodavca za diskriminatorske akte zaposlenih razmotrili u kontekstu antidiskriminacionih pravozaštitnih standarda, ilustrujući brojnim primerima uslove pod kojima poslodavac snosi odgovornost. Razmatranje građanskopravne zaštite od diskriminacije zajedno sa širim idejama o građanskopravnoj odgovornosti omogućilo je da ponude rešenja za pojedine probleme koji proističu iz pravno neregulisanih situacija.

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 12.07.2019.

Povezani članci

Nema povezanih članaka