Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 5 od 13  
Back povratak na rezultate
Zdravstvena zaštita
2016, vol. 45, br. 4, str. 1-6
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 25/07/2018
doi: 10.5937/ZZ1604001B
Epidemiološke karakteristike obolevanja od lajmske bolesti na području Beograda u 2014. godini
Gradski zavod za javno zdravlje, Beograd

e-adresa: ivana.begovic@zdravlje.org.rs

Sažetak

Lajmska bolest je bakterijska infekcija koja se registruje na svim kontinentima u pojasu koji odlikuje umerena klima. Na našim prostorima zauzima prvo mesto u grupi bolesti koje se prenose vektorima. Cilj ovog rada je da se prikažu osnovne epidemiološke karakteristike obolevanja od lajmske bolesti na području Beograda u 2014. godini. U radu je primenjen deskriptivni epidemiološki metod. Kao izvor podataka korišćeni su podaci Registra prijava zaraznih bolesti za grad Beograd, Savetovališta za lajmsku bolest Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd (Savetovališta) i rezultati seroloških analiza mikrobiološke laboratorije Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd. U 2014. godini lajmska bolest je utvrđena kod 173 stanovnika Beograda, među kojima je za samo 33 (19,1%) napisana prijava obolevanja od ove zoonoze. Svi ostali slučajevi lajmske bolesti regi strovani su na osnovu izveštaja lekara osoba sa utvrđenom dijagnozom lajmske bolesti, koji su radi obavljanja seroloških analiza upućeni u Gradski zavod za javno zdravlje. Bolest se ispoljila u prvom stadijumu u 98,8% (171/173) svih registrovanih slučajeva, sa ispoljenom karakterističnom Erythema migrans. Manifestacije drugog stadijuma registrovane su kod 1,2% otkrivenih obolelih osoba. Skoro polovina (49,1%) obolelih osoba nije znala za ubod krpelja. Oboljenje je najčešće registrovano među osobama starijim od 60 godina (43,4%), i 1,5 puta češće među osobama ženskog pola (M:Ž = 1:1,5). Najveći broj obolelih javio se u junu (37 obolelih) i julu (34 obolela) mesecu. Prikazani podaci ukazuju na propuste u prijavljivanju lajmske bolesti u Beogradu u 2014. godini, što onemogućava precizniju procenu učestalosti ove bolesti na području Beograda, ali i na pravovremeno ja vljanje lekaru i započinjanje adekvatne anti biotske terapije u prvom stadijumu bolesti, zahvaljujući čemu je smanjen rizik progrediranja infekcije u drugi i treći stadijum bolesti.

Ključne reči

lajmska bolest; inci dencija; eritema migrans; serološki nalaz

Reference

*** Nacionalni Institut za javno zdravlje Slovenije, podatkovni portal za 2014. godinu. https://podatki.nijz.si/pxweb/sl/NIJZ%20podatkovni%20portal/NIJZ%20podatkovni%20portal_3%20Zdravstveno%20stanje%20prebivalstva_3d%20Nalezljive%20bolezni/1NBstarosti.px
Centers for Disease Control and Prevention (2015) Data and Statistics. Available from: http://www.cdc.gov/lyme/stats/
Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut (2014) Izveštaj o zaraznim bolestima na teritoriji Republike Srbije. Beograd
Mavin, S., Watson, E., Evans, R. (2015) Distribution and presentation of Lyme borreliosis in Scotland - analysis of data from a national testing laboratory. Journal of the Royal College of Physicians of Edinburgh, 45(3): 196-200
Pavlović, N. (2006) Lajmska bolest - rizik, obolevanje i sprečavanje. Monografija. Gradski zavod za javno zdravlje
Rizzoli, A., Hauffe, H.C., Carpi, G., Vourc'h, G.I., Neteler, M., Rosà, R. (2011) Lyme borreliosis in Europe. Eurosurveillance, Volume 16, Issue 27, 07; July; http:// www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=19906
Sykes, R.A., Makiello, P. (2016) An estimate of Lyme borreliosis incidence in Western Europe. Journal of Public Health, (): fdw017
Wilking, H., Stark, K. (2014) Trends in surveillance data of human Lyme borreliosis from six federal states in eastern Germany, 2009-2012. Ticks and Tick-borne Diseases, 5(3): 219-224