Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 6 od 16  
Back povratak na rezultate
Zdravstvena zaštita
2017, vol. 46, br. 1, str. 9-12
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 26/07/2018
doi: 10.5937/ZZ1701009B
Epidemija bolesti ruku, stopala i usta u tri novobeogradska vrtića u maju 2016. godine
aGradski zavod za javno zdravlje, Beograd
bWestern University of Ontario, Medical Science, Ontario, Canada

e-adresa: biljana.begovic@zdravlje.org.rs

Sažetak

U radu su analizirane karakteristike epidemije HFMD, koja se odigrala u tri novobeogradska vrtića od 9. 5. do 31. 5. 2016. godine. U obradi podataka je korišćen deskriptivni epidemiološki metod. Za analizu epidemije korišćeni su podaci iz Informacija Centra za kontrolu i prevenciju bolesti Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd, medicinska dokumentacija i rezultati virusoloških analiza obavljenih u Referentnoj laboratoriji Instituta za virusologiju, vakcine i serume Torlak. U epidemiji, u kojoj je bilo sto osamdeset devetoro eksponirane dece, oboljenje je registrovano kod četrdeset devetoro. Dečaci su bili učestaliji sa 59%, najzastupljeniji je bio uzrast od tri (42,8%) i dve godine (36,7%). U kliničkoj slici kod svih obolelih je bila izražena malaksalost i makulopapulozne kožne promene, a kod 77,5% obolelih febrilnost. Enterovirus je detektovan Real Time PCR metodom kod jednog obolelog deteta. Bolest nije bila praćena komplikacijama.

Ključne reči

bolest ruku; stopala iusta; kožna ospa; enterovirus; epidemija

Reference

CDC About Hand, Foot, and Mouth Disease (HFMD)
Ge, Y., Zheng, Y., Pan, H., Mao, S., Li, Y., Xia, A., Zhu, Q., Hu, J., Zeng, M. (2015) Epidemiological surveillance of hand, foot and mouth disease in Shanghai. Sep; 53(9): 676-83
Gradski zavod za javno zdravje Beograd, Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (2016) Informacije o epidemiološkom istraživanju obavljenom povodom epidemije Hand Foot and Mouth disease među decom u dečijim vrtićima Poletarac, Lastavica, i Vesna (br. 35/45, 3. 6. godine, godine i br. 35/40, 24. 5. 2016. godine). br. 35/44, 3. 6. 2016
Mirand, A., Henquell, C., Archimbaud, C., Ughetto, S., Antona, D., Bailly, J.-L., Peigue-Lafeuille, H. (2012) Outbreak of hand, foot and mouth disease/herpangina associated with coxsackievirus A6 and A10 infections in 2010, France: a large citywide, prospective observational study. Clinical Microbiology and Infection, 18(5): E110-E118
Nanda, C., Singh, R. An outbreak of handfootmouth disease: A report from the hills of northern India
Owatanapanich, S., Wutthanarungsan, R., Jaksupa, W., Thisyakorn, U. (2016) Risk Factors for Severe Enteroviral Infections in Children. J Med Assoc Thai., Mar; 99(3); 322-30