Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11
članak: 3 od 3  
Back povratak na rezultate
Ekonomski signali: poslovni magazin
2015, vol. 10, br. 1, str. 45-53
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 08/03/2016
doi: 10.5937/ekonsig1501045M
Stavovi građana prema obavezi plaćanja poreza na imovinu
Univerzitet u Kragujevcu, Pravni fakultet

e-adresa: veta187@hotmail.com

Sažetak

U ovom radu biće prikazani stavovi građana prema njihovoj obavezi plaćanja poreza na imovinu, kao i potencijalni problemi naplate poreza na imovinu. Takođe, biće prikazani neki od načina njihovog rešavanja kako bi se na adekvatan način moglo delovati na poreske obveznike da redovnije izmiruju svoje poreske obaveze, a samim tim i da zadovolje svoje potrebe i potrebe svoje lokalne zajednice. Porez na imovinu, jedan je od najvažnijih prihoda jedinice lokalne samouprave. On bi trebao da bude i jedan od najizdašnijih prihoda, ali u praksi se često susrećemo sa problemima koji se odnose na naplatu ovog prihoda a vrlo malo rešenja kako bi se ona poboljšala. Od kada je administriranje poreza na imovinu prešlo na lokalne poreske administracije, došlo je do značajnog unapređenja njegove naplate, ali je to još uvek nedovoljno da bi se zadovoljile najosnovnije potrebe jedne lokalne zajednice.

Ključne reči

Reference

*** (2001/2013) Zakon o porezima na imovinu. Službeni glasnik RS, br. 26/2001...47/2013
*** (2002/2014) Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Službeni glasnik RS, br. 80/2002...105/2014
*** (2006/2014) Zakon o finansiranju lokalne samouprave. Službeni glasnik RS, br. 62/2006...125/2014
Arsić, M., Altiparmakov, N., Randjelović, S., Bućić, A., Vasiljević, D., Levitas, T. (2010) Poreska politika u Srbiji pogled u napred. Beograd: USAID Sega projekat
Bošković, I. (2013) Praktična primena odredbi Zakona o porezima na imovinu u lokalnim poreskim administracijama za 2014. godinu. Beograd: Zavod za unapređenje poslovanja
Kijanović, M. (1999) Lokalni javni prihodi u sistemu javnih prihoda Republike Srbije. Prijepolje: Muzej u Prijepolju
Mitrović, A. (2012) Naplata poreza-priručnik za zaposlene u lokalnoj poreskoj administraciji, Program podrške opštinama IPA 2007. Beograd: Dobra uprava, planiranje i pružanje usluga
Popović, D. (2012) Poresko pravo. Beograd: Pravni fakultet