Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 6  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 52, br. 4, str. 1439-1455
Povećanje osnovnog kapitala akcionarskog društva iz neto imovine
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresaZ.Arsic@pf.uns.ac.rs
Projekat:
Projekat: Pravna tradicija i novi pravni izazovi za 2018. godinu, nosilac Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak
Priroda povećanja osnovnog kapitala akcionarskog društva iz neto imovine društva uslovila je određene kontraverze. U cilju usklađivanja sa poznatim principima kompanijskog prava prvobitno je bio zauzetstva prema kojem se radilo o transakciji koja obuhvata dva postupka. Prvo bi se donela odluka o podeli dividendi kojom bi nastalo potraživanje akcionara prema društvu. U drugoj fazi bi došlo do prebijanja sa obavezom uloga. Ovakav pristup, međutim, ima određene nedostatke - posle odluke skupštine društvo ne može uticati na tako nastala potraživanja i ne može uticati na sve akcionare da učestvuju u povećanju osnovnog kapitala. Kao posledica toga javilo se danas prihvaćeno shvatanje o jedinstvenom karakteru povećanja osnovnog kapitala iz neto imovine društva.
Reference
Arsić, Z. (2012) Odluka o sazivanju skupštine akcionarskog društva prema Zakonu o privrednim društvima iz 2011. god. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 46, br. 2, str. 61-72
Arsić, Z. (2013) Sazivanje Skupštine akcionarskog društva prema Zakonu o privrednim društvima iz 2011 god. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 47, br. 2, str. 93-106
Bürgers, T., Körber, T., ur. (2008) Markus Stadler u Heidelberger Kommentar zum Aktengesetz. Heidelberg, 1288
Frodermann, J. (2017) Sebastian Becker u Handbuch des Aktienrechts. Heidelberg, 249
Godin, W. (1967) Aktiengesetz. Berlin, 1127
Hüffer, U. (1999) Aktiengesetz. München, 929
Marsch, R. (2008) Barner u Heidelberger Kommentar zum Aktengesetz. Heidelberg, 1246
Schmidt, K., Lutter, M., ur. (2008) Rüdiger Veil u Aktiengesetz. Köln, 2091
Würdinger, H. (1973) Aktien - und Konzernrecht. Karlsruhe, 171
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns52-19023
objavljen u SCIndeksu: 24.05.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka